Fødevareministeren besøger Vestjysk Landboforening

Fødevareminister Mogens Jensen besøger på mandag Naturkraft og Viftrup Gas i Ringkøbing Kommune med møder undervejs med kommunalpolitikere og Vestjysk Landboforening.

- Ringkøbing-Skjern Kommune har et stort ønske om at kunne drøfte vilkårene for etablering af en kommende Nationalpark Skjern Å, herunder problemstillinger ved lavbundsjorde og vilkår for jordfordeling, siger viceborgmester Søren Elbæk på forhånd.

Læs også