Formand: Hold dig klar til midlertidig lukning af eksport

Specielt producenterne af 30 kilos grise til udlandet bør forholde sig til risikoen for en midlertidig nedlukning af eksporten, hvis Tyskland får afrikansk svinepest. Men gå ikke i panik, lød det fra formanden for svineproducenterne i VKST på årsmøde forleden.

Den største indflydelse og trussel på noteringen lige nu er afrikansk svinepest, og der er de danske svineproducenter nødt til at huske på, hvilken situation de har lige uden for deres egen dør, lyder det fra formanden for svineproducenterne i VKST, Niels Aagaard Jørgensen.

- Jeg kunne godt være bange for, at vi inden længe ser afrikansk svinepest (ASF) i Tyskland. På trods af alle forholdsregler, som de senere år er blevet flere og flere, i takt med at først røde og siden sorte områder kommer på Seges’ kort over udbredelsen. Hegn og grænsevask er en forsikring, men ikke endegyldigt garanti, så husk nu hygiejnekurser, som kan tages på Seges’ hjemmeside. Gå også igennem smittebeskyttelse hjemme på egen bedrift. Orienter både danske og ikke mindst udenlandske medarbejdere om, hvordan de skal forholde sig i deres gøren og laden. Lav mini-grænsekontrol på egen bedrift, lød det fra Niels Aagaard Jørgensen, da han sidst i februar aflagde beretning for 260 deltagere på VKST’s årsmøde for svineproducenter .

- Alt skal vendes, da det er alt-afgørende, at AFS bliver holdt ude af landet, tilføjede han.

- Samtidig er det yderst vigtigt, at specielt dem af 30 kg-producenterne, der udelukkende eksporterer, forholder sig til risikoen for en midlertidig nedlukning af eksporten. Jeg siger ikke, at I skal gå i panik. Der bliver stadig eksporteret mange grise til Polen, selv om det i dag er sort område, men jeg kunne godt forestille mig, at de tyske myndigheder reagerer anderledes og mere kontant end de polske. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at alle, der kunne påvirkes af nedlukning, helst skulle kunne tænke mindst to uger frem. Pladsen bliver hurtig trang, lød det fra Niels Aagaard Jørgensen. 

Historisk

Formanden glædede sig også i sin beretning over det, som han kalder »en økonomisk kovending i dansk griseproduktion«.

Som sædvanligt er der store udsving i svineproducenternes indtjening.

- Højdespringeren på de første tyve resultater er gået fra -1.657.000 kroner i 2018 til 10.294.047 kroner i 2019 for søer med 30 kg-produktion. En fantastisk udvikling i økonomien på sådan en bedrift. Gennemsnittet for de første tyve regnskaber er på 4.610.764 kroner, hvad absolut heller ikke er at fornægte, specielt ikke når vi ser på de sidste ti års resultater. Det samme billede tegner sig i slagtesvineproduktionen. Ud af de ti først opgjorte regsnskaber er der flere, der har rykket resultatet 2-3 millioner kroner fra 2018 til 2019, fortalte Niels Aagaard Jørgensen, der, inden han hul på sin beretning, havde skålet for de gode tider sammen med de 260 fremmødte.

mip

Læs også