Kalven er mindst 14 dage ved koen – et forsøg endte med at blive permanent

Når der den 20. og 21. november er Økologi-Kongres på Vingsted Hotel & Konferencecenter nær Vejle, bliver et af emnerne ko- og kalv-samværet.

En række oplægsholdere vil fortælle om fordele og ulemper ved at fjerne kalven tidligt eller sent fra koen efter kælvning. Blandt andet Gert og Anne Glob Lassen fra Ellinglund Økologi ved Silkeborg. De har 250 køer og praktiserer sen adskillelse af ko og kalv.

- Vi troede, det skulle være et forsøg, men vi kunne ikke rigtig gå tilbage igen, fortæller Ellinglund Økologi, som er gået fra et døgn til mindst 14 dage.

- Og det bliver man sgu egentlig bare glad af, fortæller Gert Glob Lassen, der har Ellinglund sammen med sin hustru Anne Glob Lassen.

Især i den økologiske mælkeproduktion kan det være et dilemma at adskille ko og kalv efter et døgn i forhold til naturligheden i produktionen.

Men hvad er bedst – at blive skilt ad tidligt eller sent? spørger Økologisk landsforening i en pressemeddelelse.

Forsøges i flere besætninger

På Ellinglund går ko og kalv sammen i en enkeltboks de første dage. Herefter kommer de over i en fællesboks, hvor de går i minimum 14 dage. Her bliver koen malket to gange om dagen og kommer derefter tilbage til kalven. Herefter passes kalvene af ammetanter i resten af mælkefodringsperioden.

Lige nu følger Økologisk Landsforening og Aarhus Universitet 10-15 økologiske landmænd, som forsøger sig med øget samvær mellem ko og kalv.

- Det er vigtigt at blive klogere på det her område, derfor har vi et tæt sammenspil mellem forskningen og praksis, uden at det er noget, der på forhånd er fastlagt i love og regler. Vi har at gøre med fremsynede landmænd, der tager en kæmpe udfordring op, og i den sammenhæng er det vigtigt, at de nye erfaringer bliver til glæde for både kalv, ko og landmand, fortæller Iben Alber Christiansen, økologikonsulent i Økologisk Landsforening.

Ønskes af forbrugerne

Samtidig er det også et produkt, forbrugerne har efterspurgt.

- Forbrugerne efterspørger naturlighed i økologien, ikke kun i Danmark, men også internationalt. I USA har der i flere år eksisteret flere forskellige mælketyper, herunder en mælketype, hvor kalven får mælken først. Det er en stærk tendens og det kan vi også se med Thises mælk Ad Libitum, hvor kalven har gået med koen i op til tre måneder, fortæller Finn Strudsholm, der er specialkonsulent hos Seges Økologi Innovation.

Kongressen arrangeres af Seges Økologi Innovation, Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer. Det sker i tæt samarbejde med Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) og Foreningen for Biodynamisk Jordbrug.

teba

Læs også