Den nye fosforregulering rammer fejlagtigt landbruget

Sektordirektør Troels Toft, Seges, påpegede i beretningen, at fosforudvaskningen til vandmiljøet primært kommer fra gammelt slam og ikke fra landbrugets gødskning.

- Vil en bedre vedligeholdelse af vandløbene begrænse eroderingen og dermed udvaskningen af P fra brinkerne, spurgte Ib W. Jensen. - Hvorfor har landbruget ikke evnet at forklare, at den primære P-udvaskning ikke kommer fra landbruget, spurgte den private planteavlsrådgiver Vagn Lundsteen. Planteavlsrådgiver Bente Andersen påpegede, at landbruget kunne vise god faglighed ved at forbygge P-udvaskning gennem reduktion af jorderosion. Under det velbesøgte planteårsmøde var fosfor et af debatemnerne.

Fra 1. august trådte de nye regler for fosforregulering i kraft, efter man hidtil næsten udelukkende har fokuseret på kvælstofregulering.

Fra 1. august i år skærpes kravene yderligere for cirka 22 procent af de danske landbrugsarealer – primært fra arealer, der afleder vand til søer, der har behov for særlig beskyttelse.

Vil du læse mere?

Prøv 30 dage for 30 kr.

Dette indhold er forbeholdt vores abonnenter, men du kan få adgang på få minutter, med online abonnement.

Allerede abonnent?

Læs også