Udfordringer og myter i mulighedernes land

Gefion går sammen med Fødevareforbundet NNF for at nå politikere og embedsmænd på en konference i starten af maj.

Det åbne land er mulighedernes land, men også et område, hvor der er mange forskellige interesser.
Den problemstilling har landbo-
foreningen Gefion valgt at behandle ved en konference, hvor alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i Region Sjælland og en række hovedstadskommuner, samt relevante topembedsmænd, er indbudt.
Konferencen holdes i samarbejde med Fødevareforbundet NNF og foregår onsdag den 2. maj klokken 15 til 21 i landbocentret på Fulbyvej i Sorø, hvor Landbrug & Fødevarers administrerende direktør, Karen Hækkerup, vil have rollen som ordstyrer.
- Vi oplever hele tiden, at der er mange interesser knyttet til det åbne land og landbrugsproduktionen. Der kan være mange hindringer for at skabe vækst og en stor del af dem er baseret på forskellige tilgange til arbejdet, samtidigt florerer der mange myter om landbrugets påvirkning af miljøet, og dem vil vi gerne bryde ned, forklarer Torben Hansen, formand for Gefion.
 

Bred vifte af oplægsholdere

Hans ambition er, at konferencen kan bidrage med større viden om landbruget og skabe en bedre forståelse mellem de forskellige aktører, når det handler om husdyrproduktion, klimabeskyttelse og grundvandshensyn.
Gefion og NNF har inviteret en bred vifte af oplægsholdere fra både landbruget, kommuner og andre organisationer til at holde oplæg på konferencen, så der kommer forskellige perspektiver på problemstillingerne.
- Jeg tror, det er vigtigt, at vi alle sammen arbejder på at få en bedre forståelse mellem myndighederne og det erhvervsliv, der skal arbejde og udvikle sig i det åbne land. Ved at få nuanceret udfordringerne kan vi forhåbentlig bidrage til en positiv udvikling, lyder det fra Torben Hansen, der deler værtskabet for konferencen med Henrik Tonnesen, formand for Fødevareforbundet NNF Sjælland og Øerne.
- Det er helt naturligt for os at gå sammen med landbruget, når vi har sammenfaldende interesser. Vækst i landbruget og flere grise til slagterierne er vigtigt for os og vores medlemmer, og vi bidrager selvfølgelig gerne til, at mulighederne for det bliver bedre, siger Henrik Tonnesen.

Læs også