bannerPos

8,4 millioner i overskud i Sagro

Der er smil over hele femøren hos adm. Direktør Torben Jensen over Sagros fine overskud. Foto: Torben Worsoe

AF: ALEXANDER DORNWIRTH

JOURNALIST
07-03-2019 14:30
Rådgivningsvirksomheden Sagro kommer ud af 2018 med et flot økonomisk resultat. Overskuddet på 8,4 millioner kroner sendes til ejerforeningerne, der dermed får et tilskud til det politiske arbejde.

Sagro kommer ud af 2018 med et resultat på 8,4 millioner kroner med en omsætning på 320 millioner.

- Det er et rigtigt tilfredsstillende resultat, siger adm. direktør Torben Jensen. Det er udtryk for, at vores strategiske mål er de rigtige, og at vi fortsat høster både stordriftsfordele og udnytter den synergi, vores størrelse giver. Det betyder også, at kunderne undgår prisstigninger på rådgivningen.

Sagro sender overskuddet videre til ejerforeningerne bag rådgivningsvirksomheden, hvilket svarer til 2.600 kroner per medlem.

Ud over overskuddet har Sagro også betalt de to kroner per hektar, som hver enkelt landmand ellers skulle have givet til øget forskning inden for planteavl.

Styrker det politiske arbejde

- Ejerforeningerne har brug for midlerne til det politiske arbejde med at sikre erhvervet de bedste rammevilkår og betingelser, siger formanden for Sagro, Søren Søndergaard.

Søren Søndergaard påpeger, at landbruget er under pres, både hvad angår lovgivning, lokal miljøpolitik og den generelle indstilling i befolkningen i forhold til landbruget. Der gøres et betydeligt stykke arbejde i at fastholde og styrke dialogen med kommuner og øvrige interesseorganisationer.

- Foreningerne arbejder konstant for at styrke muligheder for udvikling i landbruget og for at påvirke beslutninger omkring landbrugets vilkår, siger han.

Søren Søndergaard finder det også vigtigt, at Sagro har en klar strategi om at styrke samarbejdet i rådgivningsbranchen mellem de forskellige DLBR-virksomheder og ved at udvikle Seges.

- Hvis vi fortsat skal være førende inden for landbrugsrådgivning, er det afgørende, at vi står sammen i vores erhverv, siger han.

Glæde og udfordring

Midt i glæden over et godt resultat for SAGRO, er adm. direktør Torben Jensen sig meget bevidst, at 2019 kan blive en udfordring for kunderne.

- Tørke og faldende priser er faktorer, som vores kunder ikke er herrer over. Vi skal som rådgivere være endnu skarpere på strategi og ledelse, så vi kan hjælpe vores kunder med at nå deres mål på de felter, som de kan påvirke, siger han.

- Den rigtige rådgivning i mark, stald og på kontoret kan desuden være afgørende for, hvordan det går for den enkelte kunde. Vi skal hjælpe dem med at arbejde strategisk og bevare overblikket, siger Torben Jensen.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next