Jubilæumsmøde i landboforening

Ved det 25. årsmøde i Østlige Øers Landboforeninger aflægger formand Povl Fritzner beretning.

Povl Fritzner aflægger beretning ved det 25. årsmøde i Østlige Øers Landboforeninger.
Povl Fritzner aflægger beretning ved det 25. årsmøde i Østlige Øers Landboforeninger.
Der er lagt op til jubilæum, når der mandag den 29. oktober klokken 9.30 afvikles årsmøde i Østlige Øers Landboforeninger. Mødet er nemlig det 25. i rækken af ordinære årsmøder.
Programmet består blandt andet af beretning om organisationens arbejde gennem det seneste år. Beretningsaflæggelsen er delt op mellem formanden Povl Fritzner, næstformand John Nielsen, der i øvrigt foreslås til dirigentposten, og endelig af sekretariatschef Charlotte Frimer Petersen.
Efter debat om beretning vil der være uddeling af hædersgave af Laurits Rasmussens Mindelegat, inden der skal tages stilling til årsrapporten. På valg er vanen tro formand og næstformand, Povl Fritzner og John Nielsen.
Efter selve generalforsamlingen er der et eksternt oplæg og debat om kemikalier i drikkevand og fødevarer. Hvad er naturligt? Hvad er kunstigt? Og hvad vil man acceptere? Det er professor ved Københavns Universitet Nina Cedergren, der står for oplægget.
 

Læs også

En million hektar skal braklægges for at nå N-måltal
Planteformand Torben Hansen: - Ja, vi har også glyphosat efter 2025
Opmærksomheden er rettet mod overlevelsen
Nye økologiregler kan få store konsekvenser
Et omkostningsniveau vi kan være stolte af
Ny strategiplan mødt med skepsis