DLF-frøavleres indtjening sætter ny rekord for 2020-høsten

DLF’s frøavlere runder med slutafregningen for høst 2020 i juni termin en indtjening på over 15.000 kroner og et dækningsbidrag 1 på 11.200 kroner pr. hektar. Det er det højeste nogensinde, lyder det fra DLF, der i forbindelse med slutafregningen for frøhøsten kan udbetale ekstra 85 millioner kroner til sine frøavlere.

Dermed placerer frøhøsten 2020 sig indtjeningsmæssigt solidt i toppen efter en række gode år, hvor dækningsbidrag 1 i frø har ligget på et stabilt højt niveau på omkring 10.000 kroner pr. hektar.

Baggrunden for de flotte tal er, at DLF – på trods af usikre markedsforhold og nedlukninger på nogle af de vigtige markeder – har haft en travl sæson, hvor især de private forbrugere har sået frø i plænerne som aldrig før. Derfor har afsætningen og indtjeningen oversteget forventningerne, og det kommer nu DLF’s ejere til gode.

2020-høsten i Danmark var lidt under normalen med et udbytteindeks for alle arter på 98 set i forhold til et femårs gennemsnit. Den største art, alm. rajgræs, leverede et indeks på 101, og lå sammen med engrapgræs, hundegræs og hvidkløver over gennemsnittet, mens rødsvingel, bakkesvingel og strandsvingel var ramt af udbytter under normalen.

- Vi glæder os over, at vi i 2020 kan sende en afregning til vores frøavlere, der ligger helt i top – vel at mærke i en sæson, hvor udbytter og kvaliteter ikke var helt i top, siger Jørn Lund Kristensen, avlsdirektør i DLF, og tilføjer, at avlerne er sikret en merindtjening i frø, der ligger på et højt niveau selv i et år, hvor prisudviklingen på korn og raps er stærk.

Læs også