Kampagnestart: Tegn på stigende sukkerprocent

Prøveoptagninger har givet stor volumen, men lavere sukkerprocent end normalt. Men på roedagen hos MariboHilleshög var fire Maribo-sorter helt oppe over 18 procent.

Chefkonsulent Bo Secher håber, at sukkerprocenten fra den mark, hvor MariboHilleshög holdt roedag, vil kendetegne kampagnen, der nu er gået i gang. Fotos: Ulrik Larsen Roedyrkere studerer det arbejde, som den store Ropa-optager fra Mertz udfører i marken.

Sukkerfabrikkerne i Nakskov og Nykøbing har taget fat på 2021-kampagnen. Som sædvanlig med stor spænding om, hvor resultatet ender.

At dømme efter prøveoptagningerne er der rigtig store roer i jorden, men sukkerprocenten lader noget tilbage at ønske. Den kan endnu nå at rette sig, og roedagen hos MariboHilleshög 24. september gav basis for positive forventninger.

Over 18 procent i fire ud af fem

Arrangementet foregik på en mark, som dyrkes af Ole Lauridsen, salgschef fra MariboHilleshög. Så han dyrker selvfølgelig de fem Maribosorter, som var på markedet i år. Og han havde en god melding forud for kampagnestarten.

- Siden prøveoptagningen 30. august er der sket noget med sukkerprocenten, og der er potentiale til et udbytte noget over 14 ton sukker pr. ha, sagde Ole Lauridsen, som i fire af sine fem sorter har fået målt et sukkerindhold over 18 procent. Helt op til 18,72 i sorten Nelson.

Lav sukkerprocent i andre lande

Tallene fra prøveoptagningen 30. august sagde 15,8 procent sukkerindhold i fabriksområde Nakskov og 16,1 i Nykøbing, hvor gennemsnittet over fem år er 17,9.

Ton roer pr. hektar viste henholdsvis 77,4 og 73,9 ton mod et fem års gennemsnit på 62,9 ton.

Chefkonsulent Bo Secher fra Nordic Sugar glædede sig over de nye tal fra Ole Lauridsen og håbede, at de vil holde stik, når roerne begynder at rulle ind på fabrikkerne.

- Dette her er jo blot tallene fra én mark, og vi ved endnu ikke, hvordan sukkerprocenten generelt har udviklet sig siden prøveoptagningen. Men vi kan se i de lande, hvor kampagnen allerede er gået i gang, at sukkerprocenten er knap så høj som normalt, sagde Bo Secher, som spændt så frem til at få de første tal fra de danske fabrikker.

Ole Lauridsen gennemgik egenskaberne for de fem sorter fra MariboHilleshög, som er i dyrkning i år. Den danske frøproducent har fem nye sorter på vej: Fanfare, Aregon, Valdemar, Saxon og Nakskov, hvoraf de tre første er rhizomania-resistente og de to sidste er netamode-sorter. Han oplyste, at firmaet lige nu har to økologi-sorter i afprøvning, men det er for tidligt at sige, om de når med på listen til 2022.

Kontrakttegning for 2022 kom i mål

Både Troels Frandsen, formand for sukkerroedyrkerforeningen, og Bo Secher fra Nordic Sugar glædede i deres indlæg på roedagen sig over, at kontrakttegningen til 2022 landede på samme niveau som i 2021, hvilket også var målet. Stigende priser på andre afgrøder gjorde det dog usikkert, om mængden kunne fastholdes.

Sukker har dog også haft en gunstig prisudvikling, og der kan derfor være interesse for at tegne yderligere arealer til 2022. Der er oprettet en venteliste, men om det bliver aktuelt at tage flere arealer ind, vil først blive meldt ud sidst i oktober, fortalte Bo Secher.

Om årets høst konstaterede formanden for sukkerroedyrkerforeningen,Troels Frandsen, at resultatet lige nu ser ud til at blive bedre, end det tegnede til tidligere på sæsonen.

På roedagen var der også indlæg fra konsulent Jens Erik Pust fra BioNutria om brugen af mikronæringsstoffer. Fra maskinforretningen Mertz var der gennemgang af diverse udstyr til markarbejde, renselæsser og roeoptager.

Læs også