Aarhus Universitet flytter dyrkningsforsøg til Djursland

Danske dyrkningsforsøg med frugt, bær og grøntsager skal fremover foregå på arealer vest for Gammel Estrup. Det sker for at rykke forsøgsaktiviteterne tættere på forskningen i Agro Food Park i Skejby.

I Danmark er det primært Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet, som står for forskning og dyrkningsforsøg inden for frugt, bær og grøntsager. Instituttet har i de senere år samlet sine forskningsaktiviteter i Agro Food Park i Skejby og får nu også arealer til dyrkningsforsøg i nærheden af instituttet som en del af universitetets strategiske satsning på plantebaserede fødevarer. Tidligere er disse forsøg blevet udført i Årslev på Fyn. Nu ligger de i stedet på Djursland med det officielle navn AU-Auning.

- Med samlingen i Skejby har Aarhus Universitet ønsket at styrke forskningsmiljøet inden for fødevarer og samtidig intensivere samarbejdet med de mange fødevarevirksomheder og rådgivere inden for landbrug og fødevarer i og omkring det unikke fødevare-økosystem i Agro Food Park i Skejby, siger instituttets leder, Michelle Williams.

De nye forsøgsarealer ligger vest for Auning på Djursland og omfatter 37 hektar.

- Vi er glade for, at vi nu kan tage nye forsøgsarealer til forskning i frugt, bær og grøntsager i brug, som ligger nærmere instituttet. AU-Auning er helt afgørende for, at vi kan opretholde vores internationalt anerkendte position inden for to af vores strategiske forskningstemaer: Planter, fødevarer og miljø, samt Klimavenlig mad. siger Michelle Williams.

I foråret er der etableret forsøgsparceller på arealet, og der er nu ved at blive anlagt hegn - både levende hegn og stålhegn - omkring forsøgsmarkerne; især med henblik på at holde vildt fra at spise afgrøderne. Til efteråret vil der blive etableret en frugtplantage til forsøgsformål, og der skal bygges maskinhus og en bygning til kontorer og arbejds- og kølerum.

Samarbejde med Det Grønne Museum

Nærmeste nabo til forsøgsarealet er Det Grønne Museum, som er et statsligt museum under Kulturministeriet. Museet har det nationale ansvar for jagtens, skovens, landbrugets og madens kulturhistorie.

- Naboskabet åbner for helt nye og spændende muligheder, siger direktør for Det Grønne Museum, Anne Bjerrekær. Hun peger blandt andet på, at en stor del af aktiviteterne på forsøgsarealet tager udgangspunkt i problemstillinger inden for den grønne omstilling af landbrug og fødevareproduktion.

- Aarhus Universitet arbejder med fremtidens fødevarer, og Det Grønne Museum arbejder med madens og råvarernes kulturhistorie. Når vi forener vores kræfter, kan vi skabe noget helt nyt og spændende til gavn for både fremtidens forbrugere og kommende museumsgæster, siger Anne Bjerrekær.

Læs også