Hvilke roesorter skal i jorden i 2023?

Agricentret ved Nordic Sugar fremfører forhold, der er væsentlige for at optimere den samlede proces inden for roedyrkning.

Bo JM Secher fra Agricentret ved Nordic Sugar.

Af Bo JM Secher, Agricentret ved Nordic Sugar

Der er ingen tvivl om, at resultatet på bundlinjen for den enkelte dyrker er én af de vigtigste faktorer, som skal afgøre et sortsvalg. Men udover bundlinjen er der en række egenskaber, som griber ind i forhold, der har betydning for både dyrker og fabrik.

I sidste ende handler det om at roedyrkere – sammen med fabrikken – forsøger at sikre de mest optimale forhold fra mark til sukkersilo.

For at sikre at de sorter, der benyttes, er dyrkningssikre og har pålidelige egenskaber, afprøves sorterne grundigt af den fælles forskningsinstitution, Nordic Beet Research (NBR).

NBR har netop publiceret årets sortsresultater, og sortskommissionen har aftalt hvilke sorter der kan dyrkes i Danmark og Sverige.

Fra Agricentret ved Nordic Sugar har vi nogle bud på, hvilke forhold som også er væsentlige for at optimere den samlede proces.

1. Vælg sorter med et højt og stabilt udbytte gennem flere år. Og vær opmærksom på, at man ikke med en statistisk sikkerhed kan skelne mellem de 10 bedste sorter på listen. Det økonomiske udbytte afhænger også af sukkerindhold og renhed, ligesom forskelle i udgiften til frø har betydning. Udgiften til frø varierer en del, og det kan ændre sorternes indbyrdes rangorden.

2. Vælg NT-sorter, hvis der er risiko for forekomst af roecystnematoder.

3. Forventet såtidspunkt. Det er kun en lille andel af sorterne, som vurderes egnede til en tidlig såning (før 20. marts) på grund af sorternes mindre tilbøjelighed til at danne stokløbere.

4. Transportafstand til fabrikkerne. Selvom det ikke umiddelbart påvirker resultatet i marken, så har afstanden betydning for transportomkostninger og derfor også for den samlede økonomi. Agricentret anbefaler derfor sorter med et højt sukkerindhold, hvis afstanden overstiger 35 kilometer.

5. Forventet leveringstid. En tidlig levering kan optimeres ved at vælge sorter med højt udbytte og en høj sukkerprocent. En sen levering kan medføre, at roerne skal ligge i kule i længere tid. Nyere resultater peger på, at høj sukkerprocent og god skindfasthed (penetrationsmålinger) har en positiv effekt på roernes lagerfasthed.

6. Roernes renhed påvirker også resultatet. Dels i forhold til fragtomkostninger som betales af dyrkerne, men også på fabrikken, hvor der er omkostninger til rensning og bortskaffelse. Til at vurdere det kan man skele til sorternes rodfure.

Læs også