Strube-frø med høje krav

Strubes hurtige ensartede fremspiring har givet afkast i 2022, og i hele roeområdet betød Strubes høje frøkvalitet rigtig meget.

På Strubes laboratorium foretager Dr. Maria Koehler planteanalyser for de nye sorter. Foto: Strube Scandinavia ApS

Der har igen i år været høj og ensartet fremspiring i Strubes roesorter – blandt andet har de to nye sorter, Morgan og nematodesorten Button, virkelig stået flot i mange marker.

Udbyttemæssigt ligger Danmark rigtig godt placeret blandt de roeproducerende lande. Det skyldes både dygtige avlere og en målrettet forædling og frøbehandling. For Strube er det højeste prioritet at opnå en høj frøkvalitet, så alle frøpartier gennemlyses i en 3D-scanner, inden de sendes til priming.

- Ved scanningen ser man det inderste af det enkelte frø og på den måde får man en viden om frøkimens kvalitet og dermed frøets evne til at spire, og man får en viden om frøhviden og dermed frøets spirekraft, fortæller Kristian Nørby Nielsen, produktchef hos Strube Scandinavia ApS.

Jo højere spirekraft, jo bedre evne har frøet til at spire under meget vanskelige forhold som for eksempel kulde, skorpe og tørke. Man ser frø ligge i jorden i tre-fire uger og pludselig spire. Indimellem ser man også det modsatte – at frø må opgive at spire under vanskelige vækstbetingelser.

- Her finder man typisk en frøskal med en lille udgående spire, som dog er død indvendig. Det er kun frø med en høj spirekraft, som evner at modstå de vanskelige vækstbetingelser, forklarer Kristian Nørby Nielsen.

Spiring kickstartes

Ud fra scanningerne kan Strube indstille sorterings- og rensemaskiner og derved sikre meget ensartede frøpartier med stor spireevne. Kun de allerbedste partier får lov at passere til priming – også benævnt frøaktivering. I primingprocessen kickstartes spiringen før såning. Herved sikres en tidlig ensartet etablering.

- Man kan sige, at vi efterligner naturen under meget kontrollerede forhold. Planten kommer hurtigere op af jorden og bliver hurtigere mere robust mod kulde og tørke – og bliver også hurtigere bedre til at modstå insekt- og larveangreb, fortæller Kristian Nørby Nielsen og tilføjer:

- Med Strubes priming sikrer vi et forspring på tre-fem dage gennem hele vækstsæsonen. Det lukker rækkerne hurtigere og forhøjer sukkerindholdet.

Kun de bedste partier anvendes i de vesteuropæiske markeder, herunder Danmark.

- Det er med til at øge sikkerheden for danske roedyrkere, specielt i de forår, hvor der kan opstå problemer, som vi har set det i år. Salget er i fuld gang, og alle Strubes sorter er at finde på www.strube.nu, oplyser Kristian Nørby Nielsen.

Læs også