Kampen er i gang ved Ytteborg Cup

Rådgivere og landmænd fra det midt-vestjyske dyster på dyrkningsstrategi og bundlinje i Ytteborg Cup 2018, der i år kører på 6. år. Denne sæson er det maltbyg, som de seks hold dyster i.
Holdene består af landmænd og rådgivere fra Vestjysk, Sagro, Lemvigegnens Landboforening, DLG, Vestjyllands Andel, ligesom forsøgsenheden Ytteborg selv deltager.
Der dystes på bedste bundlinje-resultat efter samme princip som i Oversigten over Landsforsøgene, det vil sige at der kun medregnes varierende udgifter mellem holdene. Så der er ikke tale om en decideret beregning på dækningsbidrag.
Resultaterne giver et overblik over det fulde facit af markforsøg, hvor det er hele dyrkningsstrategiens effekt, der bonner ud og ikke kun enkeltbehandlinger. Prisreguleringen for proteinindhold og sortering følger også principperne fra landsforsøgene.
Markerne er tilsået 13. april med de sorter, de enkelte teams har valgt. Ved det første fælles markbesøg i uge 17 blev de første spirer tilset, og allerede her kunne man vurdere de første forskelle – i blandt andet tæthed og ukrudtsmængde.
Forsøgsleder ved Ytteborg, Henrik Germundsson fortalte på den første fælles dag på forsøgsmarkerne om konkurrencen og markens forhistorie med vårraps og ret højt indhold af kvælstof i jorden ved såning; N-min er i marken målt til 44 kilo N pr. hektar i det tidlige forår. 
Der er en del prestige forbundet med matchen både for rådgiverne fra de forskellige virksomheder og landmændene, der spiller ind med deres viden og praktiske erfaring.

Ytteborg Cup 2018Y
Seks hold dyster i dyrkningsstrategier og bundlinje 
-afgrøden er maltbyg.
 Vestjysk: Leo Baljum og Hans Peter Larsen, begge rådgivere.
 Sagro: Henning Frostholm og landmand Kristian Hyldgaard, der sammen med sin far driver et planteavlsbrug med tilhørende kyllingeproduktion ved Holstebro.
 Lemvigegnens Landboforening: Anders Kjær og landmand Bent Høgedal, der dyrker korn og raps på en ejendom i Vandborg ved Lemvig.
 DLG:  Steen Sudergaard og landmand Niels Chr. Rasmussen, der sammen med sine brødre driver et planteavlsbrug samt Rasmussens Maskinstation ved Troldhede i nærheden af Kibæk.
 Vestjyllands Andel:  Peter Frøjk og Jesper Mikkelsen, der er driftsleder på Voldstrup I/S ved Struer.
 Ytteborg: Karsten Sækkelund og Karsten Strandby.

Læs også