Myndighederne skærper kontrollen med flyvehavre

Myndighederne skærper nu kontrollen ved fund af flyvehavre og indfører gebyr for opfølgende kontroller.

Fra 1. juli 2020 træder nye regler i kraft i forbindelse med bekæmpelse af flyvehavre.

For at motivere flere til at bekæmpe flyvehavre skærper Landbrugsstyrelsen nu kontrollen, når den konstaterer flyvehavre hos en lodsejer.

Styrelsen indfører også gebyr for opfølgende kontroller, så udgifterne til kontrollen er dækket af. Gebyret bliver på 2.900 kroner pr. opfølgende kontrolbesøg, og 300 kroner pr. påbegyndt halve time.

- Hvis vi modtager en anmeldelse om flyvehavre, eller hvis vi på en anden af vores kontroller konstaterer, at du har flyvehavre på dine arealer, så vil vi fremover udføre en flyvehavrekontrol.

Kontrolbesøg i op til to år

- Hvis vi konstaterer mere end blot få enkeltstående spredte planter, vil vi efterfølgende kontrollere, at du lever op til dine forpligtelser om at bekæmpe flyvehavre.

- Det betyder, at vi kan komme på opfølgende kontrolbesøg hos dig og på genkontrol i op til to år efter, vi fandt flyvehavre på dine arealer, skriver styrelsen i et nyhedsbrev.. For at dække vores udgifter i forbindelse med den skærpede kontrol, vil vi fremover opkræve gebyr for de ekstra opfølgende kontroller og genkontroller, lyder det fra styrelsen, der tilføjer:

- Du skal ikke betale gebyr for det første kontrolbesøg, men hvis vi gennemfører opfølgende kontrol samme år eller genkontrol i efterfølgende år, opkræver vi gebyr for al efterfølgende sagsbehandling, opfølgende kontrol og genkontrol.

Ud over at skulle betale gebyr for kontroller kan du som tidligere også få en bøde, hvis du ikke har foretaget bekæmpelse af flyvehavre på dine arealer.

Fjern flyvehavren

Styrelsen minder om, at alle har pligt til at holde deres arealer fri for flyvehavre.

- Det betyder, at du skal fjerne flyvehavre på alle dine arealer enten via kemisk eller mekanisk bekæmpelse. Ved mindre forekomster er håndlugning den bedste løsning, men på store arealer eller ved høje tætheder kan kemisk bekæmpelse være nødvendig.

- Derudover findes der en række regler for, hvad du henholdsvis må og skal gøre, hvis du har flyvehavre på dine arealer. For eksempel skal du oplyse til en eventuel køber af dine afgrøder, at der kan være flyvehavre i partiet. 

- Ligeledes skal du oplyse en eventuel forpagter om, at der kan forekomme flyvehavre på dine arealer, samt overholde reglerne for bortskaffelse af flyvehavre.

mip

Læs også