Dansk landbrug har viljen og evnerne til at løse klima-opgaven

Grønt flybrændstof og stop for metan-udledning fra køer er et par af de store CO2-håndtag, som fødevaresektoren kommer til at dreje på, vurderer Hans Roust Thysen, miljøchef hos Seges. Over to dage deltog han i en klimadebat på Agritechnica.

Dansk landbrug og resten af fødevaresektoren har en målsætning om at være klimaneutral i 2050. Og dansk landbrug kommer til at lykkes med missionen.

Det understregede miljøchef hos Seges, Hans Roust Thysen, under Agritechnica-messen i Hannover. Her deltog han over to dag i en miljødebat, hvor emnet var de aktuelle klimaudfordringer, som verden står over for – set i lyset af behovet for en stigende fødevareproduktion i en verden, der nærmer sig ti milliarder mennesker, der skal mættes.

- Vi får succes med målsætningen om klimaneutralitet, fordi det er hele branchen, der står sammen om det i Danmark, pointerede Hans Roust Thysen.

Flyv grønt i fremtiden

Miljøchefen fra Seges pegede blandt andet på grønt flybrændstof som et af de snarlige klimatiltag med afsæt i landbruget. 

Tidligere har eksperter fra Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet vurderet, at landbruget kan reducere sin udledning af klimagasser med 50 procent ved hjælp SkyClean-teknologi, hvor man benytter gylle og halm samt strøm fra havvindmøller.

Et restprodukt ved teknologien er såkaldt biokul, der kan spredes på landmændenes marker. Biokul kan bruges til gødning og jordforbedring af landbrugsjorden samtidig med, at kulstof lagres i jorden og dermed reducerer landbrugets miljø- og klimaaftryk, lyder analysen af en af de teknologier, som Hans Roust Thysen ser i spil i klimakampen inden længe.

Nul metan fra køer

Han pegede desuden på dansk forskning, der går i retning af, at man med stoffet »X« i forsøg har kunnet reducere køers udledning af klimagassen metan til nul – altså til ingen udledning overhovedet. Metan står for omkring en tredjedel af den samlede udledning af drivhusgasser i landbruget.

Stoffet vil blive blandet i de vitamin- og mineralblandinger, der er i køernes foder.

- Vores mål er, at vi vil producere fødevarer til en stigende befolkning, uden at de skal have dårlig samvittighed. Vi kommer til at ændre på vores arbejdsmetoder, men jeg tror også, vi kommer til at se græssende køer i landskabet i fremtiden, fastslog Hans Roust Thysen.

jll@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 48

Læs også