100 år siden det første Maribo-frø blev sået

MariboHilleshög har 100-års jubilæum, og frøvirksomheden markerer jubilæet med roedag på Lolland fredag den 18. september.

ROEFRØ I denne måned er det 100 år siden, at Danmark fik sin første – og stadig eneste – frøvirksomhed inden for roer, og MariboHilleshög vil naturligvis gerne fejre den runde dag.

Jubilæet bliver således markeret med en roedag fredag den 18. september – først med en markdemonstration og derefter med en event hjemme på hovedsædet i Holeby syd for Maribo på Lolland.

Det er her, først på den daværende sukkerfabrik inde i Holeby og siden 1930’erne på en ny forædlingsstation på Højbygårdsvej lidt uden for byen, at Maribo-frøene er blev udviklet og produceret.

Det var De Danske Sukkerfabrikker, som i 1920 etablerede virksomheden for at sikre forsyningen af roefrø til de danske dyrkere og for at få et bedre udbytte i sukkerroemarkerne.

Hovedsæde i Holeby

Gennem årene har der været flere ejer- og navneskift, og kundekredsen er vokset til at omfatte roedyrkere spredt ud over hele kloden, men produktet hedder stadig Maribo-frø.

Navnlig i de seneste år er der sket meget. Først et frasalg fra Danisco til Syngenta i 2010 og for tre år siden opkøbt af DLF og dermed tilbage på danske hænder.

Samtidig blev Maribo Seed lagt sammen med svenske Hilleshög, som DLF også havde overtaget fra Syngenta, og videreført under navnet MariboHilleshög – stadig med Holeby som hovedsæde for de i alt 320 medarbejdere.

Og i april i år fik virksomheden så ny administrerende direktør, da Hans Christian Ambjerg afløste Niels Mikkelsen, som gik på pension.

Sælger frø i 35 lande

Den »nye« direktør noterer med stor tilfredshed, at virksomheden i dag står med et virkelig stærkt setup.

- I Landskrona i Sverige har vi 85 medarbejdere udelukkende dedikeret til at forædle nye sorter, der er tilpasset de lokale forhold, og i Holeby har vi velfungerende laboratorier, et grundigt forsøgsarbejde og en effektiv produktion, fortæller Hans Christian Ambjerg.

- Ude i verden, fortsætter han, er vi repræsenteret i 35 lande og har stærke positioner på vigtige markeder som Central- og Østeuropa, Kina, Rusland og Nordafrika.

Han fastslår i den forbindelse, at det for en virksomhed, der har 100 procent fokus på at hjælpe sukkerroedyrkerne med at optimere deres udbytter, er ideelt at være en del af DLF, en global frøvirksomhed ejet af danske landmænd.

- Vi har i de første år med det nye ejerskab oplevet en vilje til at investere i faciliteterne her i Holeby, hvor vi har øget produktionen af roefrø ganske betragteligt, pointerer Hans Christian Ambjerg.

Tilmelding til roedag

MariboHilleshög har altså – som tidligere anført – valgt at fejre de 100 år ved at invitere til roedag med faglige input garneret med et grillarrangement fredag den 18. september – samme dag som den danske roekampagne går i gang.

- Vi har i de første år med det nye ejerskab oplevet en vilje til at investere i faciliteterne her i Holeby, hvor vi har øget produktionen af roefrø ganske betragteligt.

Hans Christian Ambjerg

På grund af »corona-reglerne« er det nødvendigt at tilmelde sig på forhånd – senest onsdag 16. september – så forholdene kan afpasses antallet af deltagere.

Den første time foregår i marken med demonstration af roeoptagning og jordbehandling. Derpå fortsætter dagen i lokalerne hjemme på Højbygårdsvej, hvor DLF-formand Christian Høegh-Andersen, som selv er lokal roedyrker, byder velkommen.

Derefter veksler det mellem faglige indlæg og præsentation af maskiner. Salgschef Ole Lauridsen vil blandt andet præsentere de aktuelle Maribo-sorter, og det ser han frem til.

- Vores sorter ser rigtig godt ud ude i markerne. Det tegner til en god roehøst, bedre end sidste fem års gennemsnit. Men vi har også spændende nye sorter på vej, som vi håber at få med på den kommende sortsliste.

På roedagen kan man også møde Nordic Sugar, MariboHilleshög Research, NBR, VKST, Scan Roeteknik og sukkerroedyrkernes nye formand, Troels Frandsen.

jhal

Læs også