Jens Ellegaard i frø-bestyrelse

DLF AmbA får fra næste år 12 medlemmer i bestyrelsen, heraf syv valgt på generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLING Siden 1988 har frøkoncernen DLF med hovedsæde i Roskilde haft to bestyrelser. Én for andelsselskabet DLF AmbA med ni generalforsamlingsvalgte andelshavere suppleret med to eksterne bestyrelsesmedlemmer og tre medarbejderrepræsentanter. Samt bestyrelsen for driftsselskabet DLF Seeds A/S med udelukkende de ni folkevalgte.

På generalforsamlingen forleden blev det besluttet, at der fra næste år reelt kun bliver én bestyrelse i andelskoncernen. Bestyrelsen bliver samtidig skåret ned fra de nuværende 14 til 12 medlemmer, ved at der kun vælges to mod de nuværende fire frit valgte bestyrelsesmedlemmer.

Samtidig nedgraderes bestyrelsen i DLF Seeds A/S til kun at være lovformelig, med fire medlemmer – formanden og næstformanden fra bestyrelsen samt to yderligere bestyrelsesmedlemmer.

Ny i bestyrelsen

På generalforsamlingen skulle der vælges et nyt bestyrelsesmedlem fra region 4 (frøavlerne i Nord- og Vestsjælland samt Bornholm), efter Anders Frandsen fra Borup havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg.

Efter kampvalg mellem driftsleder Lars Erik Nielsen, Bregentved Gods, og Jens Ellegaard fra Dalmose, frøavler og ejer af virksomheden Ellegaard Göttingen Minipigs A/S, der med 45 ansatte producerer og sælger minigrise til medicinalindustrien, er sidstnævnte ny i bestyrelsen.

Af personlige årsager meddelte Lars Korsholm Hansen, Store Heddinge, at han udtræder af bestyrelsen.

Dermed kører DLF-bestyrelsen med 13 medlemmer, frem til vedtægtsændringerne træder i kraft med næste års generalforsamling.

På generalforsamlingen blev det tillige besluttet at udskyde valg af lokale delegerede et år, fordi det på grund af Covid-19 ikke bliver muligt at samle andelshaverne til avlermøde i december, hvor der normalvis afvikles valg af delegerede. I stedet afholdes årets avlermøder online via Microsoft Teams.

Læs også