Forkert sortsvalg kan give et markant udbyttetab

Pletvis forekomst af nematoder i roemarkerne sætter store krav til NT-sorter.

Det, der gør en NT-sort rigtig stærk, er, hvis sorten også har et højt udbyttepotentiale i de områder af marken, hvor der ikke er nematoder.
Det, der gør en NT-sort rigtig stærk, er, hvis sorten også har et højt udbyttepotentiale i de områder af marken, hvor der ikke er nematoder.

NEMATODER Elo West Larsen, som er dansk country manager for KWS Scandinavia A/S, glæder sig over, at der gennem de seneste 10-15 år virkelig er kommet styr på nematoderne i roedyrkningen.

- Bevidstheden om de markante udbyttetab, der kan forekomme ved forkert sortsvalg og et udbud af flere meget højtydende NT-sorter, har betydet en revolution for roedyrkningen på inficerede jorde.

- Der er ingen, tilføjer han, der påstår, at det er let at afdække de enkelte sorters værdi over for en skadegører, som forekommer udpræget pletvis i marken.

Gode forholdstal ikke nok

Én ting, man dog kan være meget sikker på, er, at nematoderne ikke er ensartet fordelt udover marken. Selv med ganske få meters afstand kan bestanden af nematoder variere betragteligt.

- Netop i forsøgene bestræber man sig af gode grunde på, at bestanden af nematoder er så ensartet som muligt, og det krav gør det undertiden også svært at finde egnede marker til formålet, oplyser Elo West Larsen videre.

Man ønsker også, at bestanden af nematoder har en vis størrelse. I 2020-forsøgene varierer bestanden af nematoder fra omkring 2.800 til 8.600 æg og larver pr. kg. jord – altså en relativ høj bestand.

- Høje forholdstal i nematodeforsøgene kan virke imponerende og siger selvfølgelig noget om sorternes tolerancegrad og robusthed overfor en mere eller mindre ensartet fordelt bestand af nematoder, forklarer Elo West Larsen.

Udbyttet uden nematoder

Det, der imidlertid gør en NT-sort rigtig stærk, er, hvis sorten også har et højt udbyttepotentiale i de områder af marken, hvor der ikke er nematoder.

- Her kan fårene godt skilles fra bukkene, påpeger Elo West Larsen og uddyber:

- For hvis marken reelt kun er pletvis inficeret på for eksempel 30-40 procent af arealet i en mark, så mistes der jo et væsentligt udbyttepotentiale på 60-70 procent af arealet.

- Og taget i betragtning at der i 2020-forsøgene faktisk er 1,3 tons sukker pr. hektar (LSD = 0,3) i forskel fra højest til lavest ydende NT-sort (tre-årssnit), hvor der ikke er nematoder, så siger det sig selv, at risikoen for nedsat udbytte i hele marken er klar.

Ifølge Elo West Larsen er pointen, at når der findes NT-sorter med høje udbytter – både med og uden nematoder – skal man ikke alene sætte sin lid til høje forholdstal i nematodeforsøgene.

Stokløbere i NT-sorterne

Der var engang, hvor NT-sorterne var i fokus for forhøjet tendens til stokløbning. Sådan er det dog ikke længere.

Man skal dog stadig være på vagt. For selv om vi ikke har oplevet mange stokløbere de seneste år, er det ikke sjovt, når det sker.

- Den meget tidlige såning kan stadig udfordre visse sorter. Det ses tydeligt, at de provokerede stokløbningsforsøg fra Nordic Beet Research, konstaterer Elo West Larsen.

Han gør slutteligt opmærksom på, at KWS fra i år tilbyder to NT-sorter med stokløbningskontrol, BRS, hvor man ikke behøver at bekymre sig, om der er 30 eller 300 stokløbere pr. hektar.

jhal

Læs også

25 år gamle it-systemer til overfladevand erstattes af ny moderne platform
Sjællandsk landmandssøn er stemmen i ny podcast
Tyske Treffler fås nu hos Johs. Mertz
Minister øger kontrol med dyrevelfærd
Skoleelever smagte på et job inden for fødevareerhvervet
Forening klager over Arla: - Klimakreditter og grønne løfter holder ikke