Et valg om tryghed i landdistrikterne

To sjællandske landmænd er blandt de 30 kandidater, som kæmper om 10 pladser i TryghedsGruppens repræsentantskab.

Til valget i TryghedsGruppens repræsentantskab for Region Sjælland er Niels Nordgaard og Cathrine Riegels Gudbergsen de to eneste kandidater, der har relation til landbruget.
Til valget i TryghedsGruppens repræsentantskab for Region Sjælland er Niels Nordgaard og Cathrine Riegels Gudbergsen de to eneste kandidater, der har relation til landbruget.

En af landets store pengetanke går til valg. Det er TryghedsGruppen, der står bag TrygFonden, som hvert år uddeler 600-650 millioner kroner til fremme af sikkerhed, sundhed og trivsel i befolkningen.

Her i slutningen af januar og frem til den 12. februar skal der til TryghedsGruppens repræsentantskab vælges 10 kandidater for Region Sjælland, og det er de sjællandske kunder i Tryg og Alka, der alle har stemmeret, som kan præge repræsentantskabets sammensætning på ægte andelsvis.

30 kandidater kæmper om de 10 pladser, og blandt dem er der to, Cathrine Riegels Gudbergsen og Niels Nordgaard, som har fødderne solidt plantet i den sjællandske muld.

Kræver stemmer fra landet

Cathrine Riegels Gudbergsen driver Broksø Gods ved Næstved og har også plads i et par bestyrelser, ligesom hun er politisk aktiv, mens Niels Nordgaard, der er 7. generation på slægtsgården syd for Holbæk, har en fortid som direktør i Danisco Sugar.

Cathrine Riegels Gudbergsen genopstiller, mens det er første gang for Niels Nordgaard, som påpeger, at det kræver stemmer fra landet at sikre landdistrikternes interesser.

- Med kun 10 pladser til rådighed håber vi, at få mange stemmer fra landet, så landdistrikterne ikke bliver sorteper, når der skal uddeles penge, lyder det fra Niels Nordgaard, mens Cathrine Riegels Gudbergsen tilføjer:

- Som landmand og fra mit hverv som næstformand i Landdistriktsudvalget i Næstved Kommune ved jeg, hvor vigtigt det er at få italesat de særlige behov og kvaliteter, der er ude på landet. Det gælder også, når der skal uddeles penge til projekter.

10 millioner til lokale projekter

Begge er også enige om, at forudsætningen for det hele er en sund økonomi, så der bliver råd til både bonus og gode projekter, der giver mere tryghed tæt på borgerne – uanset hvor de bor.

Udover at deltage i uddelingen af de nationale midler er der det særlige ved de 10 sjællandske medlemmer, at de også disponerer over 9-10 millioner kroner om året, der er øremærket til lokale projekter i Region Sjælland.

- Her skaber det et helt andet afsæt for at promovere gode projektidéer fra landområder, end hvis det alene er byfolk, der sidder med det afgørende ord, understreger de to kandidater med en relation til landbruget.

Læs også

Skoleelever regner landbruget ud
Møder for sukkerroedyrkere
Borgerforslag vil have Mette Frederiksen for rigsretten
Årets løgavler er fundet
25 år gamle it-systemer til overfladevand erstattes af ny moderne platform
Sjællandsk landmandssøn er stemmen i ny podcast