Borgerforslag vil have Mette Frederiksen for rigsretten

Et borgerforslag om at kræve, at Folketinget skal tage stilling til en mulig rigsretssag med Mette Frederiksen,har nu nået de fornødne 50.000 underskrifter og kan tages op i Folkrtinget.

Den 8. januar oprettede Bente Dahl Pedersen fra Skive et borgerforslag om at kræve en rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen (S) for regeringslederens håndtering af minksagen. 

- Mette Frederiksen skal redegøre for den manglende hjemmel til at aflive sunde og raske mink inklusiv avlsdyr. Pga der er mange misvisende forhold, der er foregået med hensyn til forsvaret, politi og beredskabsstyrelsen, samt vognmænd og minkavlere, står der at læse i borgerforslaget.

Og det har fået vind i sejelene, og har fået de fornødne 50.000 underskrifter, så det kan behandles i Folketinget. 

Hjemme i Skive er Bente Dahl overrasket over den store opbakning, der har været til hendes forslag.

- Jeg kunne simpelthen ikke være i mig selv over den behandling, som de mennesker (minkavlere, red.)  er blevet udsat for. Jeg rasede over det, og tænkte »det er håbløst det her, men hvad kan jeg gøre?«. Så fik jeg så forslaget om at lave et borgerforslag, og jeg var lidt skeptisk over, om min familie ville synes om det. Men jeg sprang ud i det, og det har jeg bestemt ikke fortrudt nu, siger Bente Dahl Pedersen.

VIl sende et signal

Hun gør det klart, at det primære formål med at lave borgerforslaget er af signalpolitisk karakter.

- Det er signalværdien. Det er ikke så meget selve forslaget, det handler om, men mere den signalværdi, der ligger i at gøre det klart, at der har været tale om lovbrud, og at det er en uforskammet behandling, som minkavlerne har været udsat for, siger hun.

Bente Dahl Pedersen, der er førtidspensionist, har ikke nogen direkte forbindelse til landbruget, fortæller hun, men slår fast, at hun valgte at lave borgerforslaget på baggrund af, hvad hun har oplevet i løbet af minksagen.

- Det er jo noget forb... svineri, det der er foregået. Og at de så næstefter skulle udsættes for udskamning og had og jeg skal give dig for mishandling af dyr, er jo for galt.

- Jeg mener, det er en branche, der har eksisteret i 90 år. Hvis det virkelig var så galt, så havde man nok fundet en løsning på at få det udfaset på en pæn måde, hvis det altså passede.  

Partierne i Folketinget skal nu tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et beslutningsforslag i Folketinget. 

- Forslaget bliver ikke automatisk fremsat i Folketinget, fordi det har opnået 50.000 støttere. Det skyldes, at grundloven siger, at det kun er medlemmer af Folketinget og ministre, der kan fremsætte forslag i Folketinget, står der at læse på Borgerforslag.dk.

 Forventningen er, at forslagene bliver fremsat af de partier i fællesskab, som støtter ordningen om borgerforslag.

henning@effektivtlandbrug.dk
telefon 61 20 96 66

Læs også