bannerPos

Agro-Alliancen og Brahetrolleborg gods indgår driftsaftale

Når der fremover skal høstes på Brahetrolleborgs jorde, er det Agro-Alliancen, der står for det.
02-07-2020 08:40

Den fynske landbrugsalliance, Agro-Alliancen har netop landet en aftale med Brahetrolleborg Gods om at drive deres jord.Aftalen er første led i eksekvering af Agro-Alliancens strategi om at udvide jordarealet. Det er ligeledes første led i, en plan om at tænke nye landbrugspartnerskaber og forretningsmodeller for dyrkning af jord.

Alliancen mellem Egeskov og Ravnholt godsernes landbrug, Agro-Alliancen, har netop indgået en flerårig aftale med Brahetrolleborg, om at drive godsets 225 hektar jord. Alliancen overtager jorden efter årets høst. Aftalen er første led i rækken af nye samarbejdsaftaler, som Agro-Alliancen har ambitioner om at indgå.

- Vi har gennem det seneste halve år forhandlet om, hvordan vores konkrete samarbejde kunne sammensættes. For os handler det ikke kun om at drive jord, men at dyrke jorden i respekt for de ønsker og de værdier som bortforpagter har. I den netop indgåede aftale, er vi kommet hinanden godt i møde, og i første omgang dyrker vi deres jord som vores eget. Over tid, skal vi så begynde at indgå i et tættere partnerskab, hvor vi i højere grad kan udnytte hinandens kompetencer, fortæller Bo Jensen, direktør hos Agro-Alliancen. 

Håber på et langt samarbejde

Hos Brahetrolleborg er man ligeledes positive og forventningsfulde i forbindelse med den nye aftale. For dem handler det om at udnytte kompetencer og ekspertise bedst muligt. 

- Vi ser Agro-Alliancen som en stærk samarbejdspartner og som en professionel organisation, der har forståelse for den type virksomhed, vi er. Vi håber på, at det bliver et langt og positivt samarbejde, siger Catharina Reventlow-Mourier, ejer af Brahetrolleborg og fortsætter:

- Den dialog vi har haft, har været konstruktiv og der har været tillid parterne imellem, hvilket er væsentligt for os. Når vi indgår i et samarbejde med Agro-Alliancen, forventer vi, at de er dygtige til at drive landbrug, som ikke er kerneforretningen hos os. De er en stor og specialiseret jordbrugsorganisation, som nemmere kan være på forkant med for eksempel lovgivning indenfor landbrug.

Brahetrolleborg har i overvejende grad skovproduktion, juletræer og pyntegrønt som sine kerneområder. 

Fra samarbejder til partnerskaber

For Agro-Alliancen er det nye samarbejde startskuddet i en strategi om at drive mere jord. Målet er at fordoble det dyrkede areal indenfor fem år. Der arbejdes derfor på højtryk med at finde en model for, hvordan fremtidige aftaler kan se ud.

- De udfordringer som dansk landbrug stor overfor, tror vi, er nemmere at overkomme i samarbejde med hinanden, hvor vi i fællesskab kan sætte nyt lys på nye potentialer. Vi kan ved at dyrke større arealer, være mere fleksible og udnytte de stordriftsfordele, vi opnår ved at gå sammen, siger Bo Jensen og fortsætter:

- Vores mål er at indgå i partnerskaber med dem, hvis jord vi dyrker. Vi vil gerne forme individuelle aftaler, som tager højde for bortforpagterens værdier, ressourcer, samt den risikoprofil det enkelte sted er villig til at indgå i. Vi vil skabe et fællesskab, hvor vi deler potentialer med hinanden, og hvor man stadig kan føle ejerskab over sin jord.

Netop muligheden for, at aftalen kan være mere end bare et klassisk forpagter/bortforpagterforhold, og mere et samarbejde, forventer man sig meget af hos Brahetrolleborg.

- Vi ser frem til afdække yderligere, hvordan Agro-Alliancen på sigt kan understøtte virksomhed og omvendt. Netop fordi det kan se ud på en måde for os, og på en anden for andre, slutter Catharina Reventlow-Mourier.
 

Konceptet var det billigst mulige staldbyggeri

Svineproducent Johannes Kaasgaard byggede en billig slagtesvinestald med plads til cirka 7000 slagtesvin. Det har givet ham en mere robust bedrift, udtaler han til Seges Svineproduktion.

Spredt høst og gode udbytter

Vinterbyg af hybridsort gav udbytte på 10 tons og var høstet allerede i uge 29. Rapsen er ligeledes i hus og hveden påbegyndes denne uge. Den spredte høst giver mulighed for at så tidligt og af den vej opfylde dele af kravet til efterafgrøder.

DBC Invest overtager aktiemajoriteten i Grauballegaard Biogas

Vestjyllands Andel, Jysk Energi og Langfristet Erhvervsfinansiering, som tilsammen udgør Danish Bio Commodities og herunder DBC Invest, foretager nu den første investering i danske biogasanlæg. Samtidig arbejder DBC på flere investeringer, der ventes inden for nærmeste fremtid.

Afrikansk svinepest i besætning 40 kilometer fra Tyskland

To nye udbrud af afrikansk svinepest i tamsvinebesætninger er konstateret i den vestlige del af Polen, rapporterer Fødevarestyrelsen.

Tror på godt udbytte i øko-havre til gryn

Landmand Hans Dam, Maglehøjgård, høster tirsdag havre og hvede lidt syd for Kirke Hyllinge på Sjælland.

Hvedeprisen falder i Rusland

Der er nu sat et midlertidigt høstpres på hvedeprisen her i Europa. Grunden skal vi finde i Rusland, hvor eksportprisen i sidste uge begyndte at falde, efter tre ugers kontinuerlig stigning.
Side 1 af 1889 (37764 artikler)Prev1234567188718881889Next