Alt hvad du skal vide om grovfoder

Når LMO inviterer til Grovfodertræf den 14. juni på Kuhr Hedegård, bliver man klædt på til fremtidens grovfoderproduktion. Kom tæt på majs, kløvergræs, roer og hestebønner og få det bedste udgangspunkt for at producere godt grovfoder til den rigtige pris.

- Det er en dag vi ser meget frem til, da det giver os mulighed for at møde kunderne under afslappede forhold, men vi er her jo ikke kun for hyggens skyld, siger Bent Halkjær Hedegaard, der er afdelingsleder i LMO Planteavl og ansvarlig for LMO Grovfodertræf. 

- Vi har meget, vi skal nå på dagen. Vi skal omkring demonstrationsmarkerne, hvor LMOs eksperter samt firmarepræsentanter orienterer om resultater og den seneste viden, siger han.


En god start er afgørende for majs og det er startgødning med fosfor medvirkende til. De nye fosforregler begrænser brugen af fosfor og derfor kan det være aktuel at erstatte fosfor i handelsgødning med gylle. Der er gode tips at hente i forhold til, hvordan gyllen placeres, så det ikke går galt. 

- Majs er meget følsom overfor ukrudt i det tidlige stadie, derfor er en effektiv bekæmpelse vigtigt. De enkelte midler og blandingers virkning er afprøvet i logaritme-behandlinger, hvor dosis reduceres gennem behandlingerne. Dermed fås et billede af, hvilken dosis der er tilstrækkelig og hvilke midler der virker bedst på markens ukrudtsflora, siger Bent Halkjær Hedegaard.

Kemisk behandling kan i nogen grad erstattes af radrensning, men det kræver at indstillingen af radrenseren er korrekt. På Grovfodertræffet kan man også få gode råd til, hvordan radrenseren indstilles, så man får den ønskede effekt. 

- Bælgsædseffekten af kløver i græs er et godt boost til køernes mælkeydelse. Derfor vil vi bl.a. se på hvordan kløveren påvirkes af kvælstof i foråret i en 1. års kløvergræsmark, siger Bent Halkjær Hedegaard. 

- Der finder mange forskellige arter græsmarksplanter og blandinger. Den rigtige sammensætning afhænger af flere ting på bedriften. I demonstrationsmarkerne er der lagt en række blandinger ud, som vil blive gennemgået på dagen afslutter han.

Hestebønner er naturligvis også et tema, eftersom den bliver mere og mere udbredt i Danmark som proteinafgrøde. LMO præsenterer gode råd om dyrkning og fodring med hestebønner.

Markedssituationen
Der vil være markedsorientering fra LMOs chefanalytiker og finansrådgiver Hans Fink som gennemgår den nuværende situation, samt hvad du kan forvente dig af fremtiden.

Biogas er det nye grønt
Kuhr Hedegaard fremviser gårdens biogasanlæg. Biogas bidrager til økonomien fordi det, ud over egen udnyttelse, kan sælge varme, gas eller elektricitet. Biogas er også interessant for økologer som med biogas kan skaffe ekstra næringstoffer til markerne.

- Det er ikke uden udfordringer at komme i gang siger miljøkonsulent Amparo Gomez Cortina fra LMO og fortsætter:

- Det rigtige anlæg skal udvælges, der skal kigges på økonomi og miljøgodkendelse og afhængigt af lokaliseringen, er der måske forhold i lokalplanen der nødvendiggør en VVM screening eller en VVM redegørelse. Det er derfor utroligt vigtigt, at landmanden får den rigtige rådgivning fra starten og indgår i en god dialog med sin kommune råder miljøkonsulenten, som man også kan møde til årets grovfodertræf.

LMO Grovfodertræf finder sted torsdag den 14. juni i Rødkærsbro. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendigt. 

Læs også