Bistribe på 150 kilometer udbygges

Et samarbejde mellem Sagro og Danmarks Naturfredningsforening har nu resulteret i, at striben med blomster i danske marker har nået 150 kilometers længde.

For at sikre mere mad til bierne har de to organisationer gået ind i et projekt, der skal sikre, at bier i Danmark har tilstrækkeligt med mad. For manglende bestøvning vil gå ud over bestanden af frugt i frugttræer.

DR Syd skriver, at projektet, der i 2015 blev sat i væk i Herning, nu også omfatter Vejen, Billund og Ringkøbing-Skjern kommuner. Angiveligt skulle striben nu løbe 150 kilometer. Men ifølge seniorforsker i Bioscience på Århus Universitet, Beate Strandberg, er tiltaget nødvendigt, fordi der er så meget landbrugsjord i Danmark, at bierne har svært ved at finde føde.

- Med det landbrugsland vi har, er der rigtig mange afgrøder, som bierne ikke kan benytte og kun få områder, hvor der faktisk er fødegrundlag for bierne, siger hun til DR Syd og fortsætter:

- Værdien af tiltaget som det her er begrænset i forhold til den diversitet af bier, vi har. Derfor kunne man lidt frækt kalde de her faunabælter for charmestriber, fordi det løfter landmandens image mere, end det gavner bierne.

Rasmus Løbner, der er natur- og vildtvejleder hos Sagro, ser initiativet som en måde at ændre tendensen til at bier mangler mad.
- Landbruget vil vise, at de også er aktive naturforvaltere. De vil gøre en forskel for at ændre den her negative nedgang af mange arter, siger han.
Udover de førnævnte områder løber blomsterbæltet også igennem Holstebro og Ikast-Brande kommuner.

Læs også