Efterlyser 10 frontløbere til jagten på nye alternativer til efterafgrøder

Landbrugsstyrelsen leder efter landmænd, der i to år skal skifte regler og datofrister om pligtige og husdyrefterafgrøderne ud med satellitbilleder af biomasse på marker.

Landbrugsstyrelsen og Landbrug & Fødevarer leder efter 10 landmænd, som er klar på at teste, om et fastsat niveau af biomasse på markerne er et lige så effektivt middel mod kvælstofudvaskning som traditionelle efterafgrøder.

- Vi leder efter 10 landmænd, der brænder for at udvikle mulighederne for kvælstofregulering, så det bliver mere fleksibelt for landbruget. Så hvis man sidder derude med en interesse for ny teknologi og en lyst til at bruge den på nye måder i marken, skal man skynde sig at sende en ansøgning herind, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Steen Bonde.

Man skal være klar på at være med i projektet i to år frem. Til gengæld bliver man fritaget fra de almindelige regler og frister om at etablere pligtige og husdyrefterafgrøder i de to år, som projektet løber.

- Du får større frihed til selv at vælge, hvilke planter du vil have på markerne i efteråret – bare de når at udvikle sig godt nok, lyder det far styrelsen.

Målet er større fleksibilitet

Som deltager i pilotprojektet arbejder man ifølge styrelsen for større fleksibilitet for landmænd i hele landet. Og efter projektets afslutning i december 2021 vil Landbrugsstyrelsen vurdere, om reglerne for pligtige og husdyrefterafgrøder kan ændres.

- Det er vigtigt, at vi får undersøgt, hvordan ny teknologi kan understøtte en miljøvenlig produktion samtidigt med, at landmændene får langt større fleksibilitet og flere valgmuligheder. Og med fremrykningen af den målrettede regulering, så haster det akut med at erfaringerne fra den slags projekter hurtigt kommer ud at virke, siger viceområdedirektør for Vand & Natur i Landbrug & Fødevarer, Anders Panum Jensen.

Pilotprojektet er en del af partnerskabet om præcisionslandbrug mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer.

l-l

Læs også