Ny suppleringsteknologi til gyllekøling:: Ekstra gevinst for den professionelle griseproducent

Miljøstyrelsens seneste teknologiblad, som udkom sidste år, viser, at der er ny dokumentation for at gyllekølingsteknologien, udover reduktion af ammoniak fordampning, også giver sikkerhed for reduktion af lugt på op til 20 procent.

For at opnå det bedste resultat af denne yderligere fordel, har Klimadan udviklet en avanceret styring, Miljøkittet, som styrer både miljøeffekten pr. døgn, og samtidig køler gyllen på den mest hensigtsmæssige måde.

- Varmen, som opstår i processen, kan enten bruges til direkte opvarmning af f.eks. smågrise- og/eller farestalde, eller til stuehuse med videre, skriver selskabet i en meddelelse. 

- Hvor varmebehovet er mindre end produktionen, er det muligt at bortskaffe varmen ved en meget høj effektivitet med miljøkittet. Derfor er griseproducenten nu ikke længere afhængig af et højt varmeforbrug for, at få glæde af gyllekølingsteknologien, hedder det videre. 

Som et ekstra plus gør miljøkittet datadokumentationen over for myndighederne meget let og overskuelig, så der skal bruges meget lidt tid på det. Et enkelt tryk på styringen sikrer hvad myndighederne har brug for. Det giver mere tid i grisestalden for landmanden.

Miljøkittet kan leveres og installeres til både nye gyllekølingsanlæg, men også til eksisterende gyllekølingsanlæg fra Klimadan.
Der er i øvrigt også mulighed for at kombinere teknologien med andre eksisterende teknologier.

Ekstraomkostningen for indkøb og installation af miljøkittet til lugtreduktion er meget fordelagtig i forhold til andre metoder til lugtregulering i svinestalde.

Styring med miljøkit til sænkning af ammoniakfordampningen og/eller reduktion af lugt

• Krav til køling af gyllekummerne på årsbasis eller døgnbasis indsættes i styringen
• Manglende kølebehov frikøles eller nødkøles
• Styringen overvåger driften og aktiverer manglende gyllekøl, hvis kølingen fra varmebehov ikke dækker
• Den loggede kølemængde fra energimåler kan udlæses for dokumentation

Kilde: Klimadan

Læs også