Færre slagtninger af kvæg og svin

Slagtningerne af kvæg faldt med 8,5 procent i tredje kvartal i forhold til samme kvartal sidste år, mens slagtningerne af svin faldt med 4,5 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Slagtningerne faldt i årets tredje kvartal med henholdsvis 8,5 procent for kvæg og 4,5 procent for svin sammenlignet med tredje kvartal sidste år, viser tal fra Danmarks Statistik.

- Slagtningerne faldt for alle typer af kvæg. Handyr udgjorde 48 procent af slagtningerne, mens tallet var 37 procent for køer og 15 procent for kvier, lyder det i "Nyt fra Danmarks Statistik". 

Den samlede produktion af okse- og kalvekød i Danmark faldt også. Ifølge beregningerne fra Dannmarks Statistik faldt produktionen med 5,6 procent i tredje kvartal i forhold til samme kvartal sidste år.

- Faldet i slagtningerne af kvæg skyldes et fald i bestanden af kvæg i Danmark i 2019 i forhold til 2018. Faldet i slagtninger af tyre og stude kan desuden henføres til en stigning i eksporten af tyrekalve til opfedning i udlandet. Antallet af malkekøer er faldet i samme periode, men den totale mælkeproduktion er faldet minimalt. Det skyldes en højere mælkeydelse pr. ko, konstaterer Danmarks Statistik. Produktionen af konventionel mælk faldt, mens den økologiske produkton er steget og nu udgør 12 procent af den totale mælkeproduktion.

Smågriseeksport

Selvom antallet af svineslagtninger er faldet, er den samlede produktion kun faldet minimalt. Det skyldes, at eksporten af levende svin - hovedsageligt smågrise - er steget med 5,4 procent. 

Slagtningerne af fjerkræ er uændret.

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion faldt 2,2 procent i tredje kvartal 2019 i forhold til samme kvartal i 2018. Tallet dækker blandt andet over et fald på seks procent i kategorien "kvæg" og en stigning i kategorien "fjerkræ" på 1,1 procent, oplyser Danmarks Statistik.

mip

 

Læs også