Følelserne kom i kog på Baltic Pipe-møder

Bølgerne gik til tider højt på borgermøderne om Baltic Pipe-projektet, hvor oplægsholdere flere gange blev afbrudt, når de svarede på spørgsmål.

Energi har for nylig holdt tre borgermøder om det omfattende gasprojekt Baltic Pipe, og indimellem gik bølgerne højt på møderne, der foregik i Arena Næstved, på Vilcon Hotel & Konferencegaard ved Slagelse og i Holmegaard-Hallen i Fensmark ved Næstved.

I Arena Næstved var der især fokus på den kommende kompressorstation, som ifølge planerne skal placeres nær landsbyen Everdrup, hvilket borgerne i den lille sydsjællandske by er stærkt utilfredse med.

Til mødet i Arena Næstved, hvor der var sat to timer af til afklarende indlæg og spørgsmål, kom følelserne i kog blandt flere af de fremmødte, der flere gange afbrød oplægsholderne.

- Bliver det så læst denne her gang? Søren Juul Larsen, dansk projektleder fra Energinet, blev blandt andet også afbrudt med et spørgsmål, da han indledte mødet med at opfordre borgerne til at indsende svar inden høringsfristens udløb den 12. april. 

Søren Juul Larsen svarede bekræftende, at alle høringssvar læses, inden han gennemgik selve projektet herunder tidsplan og fordele for Danmark og Polen – og Europa generelt.

Ingen ulemper blev nævnt

Af fordele blev blandt andet nævnt lavere gasregning for borgere og virksomheder, robust gasforsyning, uafhængighed af russisk gas og mulighed for mindre kul. Ingen ulemper blev nævnt.

På mødet fortalte seniorkonsulent Sif Zimmermann fra Energinet om de miljøpåvirkninger, der kommer fra kompressorstationen, og hun havde forståelse for den frustration, mange borgere har over stationens endelige placering. 

En placering nordøst for Everdrup og på en ejendom opbygget og ejet af fåreavler Richard Andersen, der aktuelt har 800 malkefår, tæt ved 2.000 lam, og leverer fåremælk til Arla.

Inden den endelige placering, der betyder ekspropriation af Richard Andersens ejendom, har man blandt andet vurderet på, hvordan anlægget kan indpasses i landskabet, og set på om der er andre tekniske anlæg, så man eventuelt kan samle dem.

- Vi har kigget på 11 områder, hvor den kunne ligge, men samlet set er placeringen ved Everdrup den mindst ringe, og det er vel vidende, at ingen har lyst til at have den liggende i baghaven, lød det fra Sif Zimmermann.

Ikke noget endeligt endnu

Det medførte talrige spørgsmål om blandt andet støj- og lysgener, sikkerhed og beredskab, bemanding i dag- og nattimerne, økonomien i hele projektet, visuel afskærmning med træer og buske, adgangsveje, og sikkerhed for børn og unge, der færdes i trafikken på vejen i lokalområdet.

Flere gange blev oplægsholderne afbrudt, når de svarede på spørgsmål fra de fremmødte borgere, hvor det med forundring også blev konstateret, at »hensynet til hasselmus og padder tilsyneladende kommer før hensynet til mennesker«.

Af de mange svar fra Energinet, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsens medarbejdere, fremgik det blandt andet, at der ikke vil være lys på anlægget, at der ingen støjgener vil være, blot man kommer 100 meter væk fra anlægget, og at man gerne vil plante flere stedsegrønne træer som randbeplantning. 

I rækken af svar blev det blandt andet også oplyst, at man tilstræber adgangsvej fra den nærliggende landevej og ikke ad mindre biveje.

Afsluttende lød opfordringen, at borgerne benytter sig af muligheden for at indsende høringssvar, og Søren Juul Larsen lovede, at alle høringssvar vil blive nærlæst. Og er der mulighed for at korrigere eller ændre, vil det ske, forsikrede han.

Det blev således også adskillige gange understreget, at der ikke er noget endeligt endnu. Tiden må så vise, om der så også sker ændringer, som mange håber på.

Fakta
Kort om kompressorstationen
Samlet areal: 13 hektar
Ændret fra fire til tre kompressorbygninger
Ændret fra fire til tre ventilationsbygninger
Bebygget areal: 6.000 kvadratmeter
Kompressorbygninger: Maks. 12 meter høje
Administrationsbygninger: Maks. 10 meter høje
Skorsten: Maks. 45 meter høj
Lynfangmaster: 6 styk – maks. 25 meter høje
Området: Omkranses af tæt beplantning
Visualisering: Se Miljøstyrelsens hjemmeside
Kompressor kører med 8.000-9.000 omdrejninger i minuttet

Læs også