Går til fælles kamp mod dårlig afvanding

Går til fælles kamp mod dårlig afvanding

I perioden 2041-2070 kan landmændene ved Gerå i Nordjylland forvente en cirka 13 procent højere vandføring i forhold til i dag på grund af de forventede klimaforandringer. Det viser modelberegninger fra Seges-konsulenten Line Bønnelycke Nørgaard.

Allerede i dag er der store problemer med vand på markerne omkring Gerå, der bugter sig på grænsen mellem Brønderslev og Aalborg Kommune.

Landmændene understreger, at det er strengt nødvendigt at få tænkt en decideret klimasikring ind i en ny vandløbslov samt i vandløbsregulativerne.

- Vi landmænd skal naturligvis ikke have særbehandling, men vi skal heller ikke lades i stikken, da vi oplever, at klimaforandringerne allerede nu har så stor en påvirkning her hos os. Hvis vi ikke længere kan dyrke jorden langs Gerå, så må der findes en anden løsning på det, siger en af de berørte landmænd, Jens Myhren.

Samarbejde

Seges vil i løbet af 2020 indlede et mere dybdegående samarbejde med både lodsejerne samt Brønderslev og Aalborg Kommune for at finde frem til mulige løsninger på problemet.

- I 2020 forventer vi, at udvalgte strækninger af Gerå vil blive opmålt med ny teknologi, som for eksempel en båddrone, og vi vil via modellering undersøge muligheden for at finde helhedsorienterede løsninger. Målet er at opnå ny viden, som de involverede parter forhåbentlig kan anvende til at finde løsninger i fællesskab, fortæller Rikke Krogshave Laursen fra Seges.

Læs også