Kontakt førte til et job

For Mogens Krogsgaard fik netværksdagen sidste efterår afgørende betydning. Han er i dag blandt andet personlig assistent for en DLG-medarbejder, som han mødte for første gang på netværksdagen sidste år.

Mogens Krogsgaard er en af omkring 50 medlemmer af ABM-Netværks Forening, som er et netværk bestående af jordbrugsteknologier med studieretning indenfor økonomi og ledelse – primært Agro Business Manager og alle fra Erhvervsakademi Aarhus.

Mogens Krogsgaard blev færdiguddannet sidste sommer, meldte sig ind i foreningen og sagde ja til en netværksdag sidste efterår.

Den dag blev kontakten skabt mellem ham og DLG, da en medarbejder fra virksomheden var en af oplægsholderne på dagen. Det førte i første omgang til en praktikplads, som i dag er blevet afløst af et job som projektkonsulent og personlig assistent ved DLG.

- Jeg er personlig assistent for ham, der holdt oplæg på netværksdagen, så man kan sige, at hvis ikke jeg havde været med den dag, havde jeg måske ikke mødt ham, fortæller Mogens Krogsgaard.

For ham betyder netværksdagen, at han bliver ved med at have kontakt med flere af studiekammeraterne fra sin årgang. Samtidig sætter han stor pris på at lære både tidligere og nuværende studerende at kende.

- Vi mødes med nogen, vi er ligeværdige med, med nogen vi er samme sted i livet som, og det betyder rigtig meget, fortæller han.

ABM-Netværks Forening

Medlemmer: Jordbrugsteknologer med speciale i økonomi og ledelse, de såkaldte Agro Business Managers fra Erhvervsakademi Aarhus. Foreningen har lige nu 50 medlemmer

Formål: Foreningens formål er at opretholde et netværk socialt og fagligt på tværs af årgangene fra de første dimitterede i 2013 til nuværende studerende

Arrangementer: Hvert halve år afholdes en netværksdag, typisk i marts og i oktober, hvor der bliver inviteret spændende personligheder ind for at debattere et givent emne med relation til landbruget. Som noget nyt i år foregik dette efterårs netværksdag på Ausumgaard ved Struer og på Thyborøn Havn, en dag som blev sponsoreret af Seges

Læs også