Nyt kursus har fokus på bæredygtighed på gården

Nu får landmænd, der gerne vil arbejde med egen bæredygtighed, en håndsrækning – et nyt kursus skal gøre

bæredygtighed på gården helt konkret.

Bæredygtighed, er det noget danske landmænd tænker på?

- Ja, det er det faktisk, skulle vi hilse og sige, siger Rasmus Berg Larsen, Seges-konsulent i Kompetencer & Vækst.
- Mange tænker endda på bæredygtighed så konkret, at de har eller ønsker at skabe en plan eller strategi for bæredygtigheden i deres egen virksomhed. Derfor udbyder vi nu et 5-dages kursus i bæredygtighed, siger han.

Oplægsholderne er både hentet i Seges og eksternt, blandt andet fra Tænketanken Frej, Nordea og
Erhvervsakademi Aarhus.

På kurset udvikler landmændene en strategi og retning for deres egen virksomheds bæredygtig udvikling - vel at mærke med konkrete initiativer, der kan implementeres med det samme, og som giver afkast på den
miljømæssige, den sociale og den økonomiske bundlinje.

Første del har fokus på miljømæssig bæredygtighed – det vil sige miljøledelse, klima, natur og biodiversitet og bæredygtighed og bekæmpelsesmidler. Anden kursusdag handler om den sociale bundlinje – det vil blandt andet sige om HR, om at være en attraktiv arbejdsplads og om familiens livskvalitet. Sidste kursusdag kvalificeres den enkeltes bæredygtighedsstrategi.

Deadline for at tilmelde sig kurset er deadline er mandag d. 4 november.

Læs også