Regeringen vil have flere skovrejsninger

Regeringens udspil til finanslov lægger op til en ekstra tilførsel på 65 millioner kroner til en støtteordning, der giver midler til privat skovplantning. Dermed bliver puljen næsten dobbelt så stor.

Myndighedernes skovrejsningsordning har været så populær, at den er ved at løbe tør for penge, og derfor har regeringen afsat 65 millioner kroner ekstra i sit udspil til finanslov.

Beløbet er næsten det dobbelte af de 35 millioner kroner, der blev afsat årligt i perioden 2016-2020.

Der er stadig fem millioner kroner tilbage i puljen, så med de ekstra millioner vil der være 70 millioner kroner at søge om i 2020.

Positiv minister

I det nye nummer af bladet Skovdyrkeren slår fødevareminister Mogens Jensen fast, at det er en prioritet for regeringen, at der også efter 2020 skal være incitamenter for den enkelte landmand til at omlægge landbrugsjord til skov.

Skovrejsningsordningen er medfinansieret af EU, og en eventuel ny ordning er en del af de igangværende forhandlinger om EU's fælles landbrugspolitik, de såkaldte CAP-forhandlinger, skriver Skovdyrkeren.

Siden 2016 har i alt 650 private ejere af landbrugsjord fået tilsagn om støtte til at etablere minimum to hektar skov. Hensigten med ordningen er at beskytte drikkevandet, reducere kvælstofudledningen og optage CO2.

Regeringen vil derudover afsætte cirka 30 millioner kroner til forskningstiltag, som skal hjælpe landbruget med at gennemføre en klimastrategi.

mip

Læs også