Rettelse

I tirsdagens udgave af Effektivt Landbrug var der i artiklen »Ukrudtsmidler udfases – hvad gør vi så?«, på side 10, en beklagelig fejl i afsnittet, der handler om markrobotten, Robotti. Der stod i artiklen, at man kan spare 100 kroner pr. hektar i sprøjtemidler ved at bruge robotten. Det rigtige beløb er naturligvis 1.000 kroner sparet pr. hektar.

Læs også