Uvildig rådgivning gav bonus på Halsted Kloster

Bedriftsrådgiver Henrik Severin gennemgik landbrug, maskiner og organisation på Halsted Kloster på Vestlolland, der i 2019 havde det hidtil bedste år.

RÅDGIVNING 2019 har været det hidtil bedste år på planteavlsgodset Halsted Kloster nær Nakskov på Vestlolland, hvor vækstsæson og høst har været optimale. Samtidig er maskinparken opdateret og driften i markbruget er blevet trimmet.

Det 900 hektar store planteavlsbrug ligger i et område, hvor jordpriserne runder de 350.000 kroner pr. hektar. Markbruget på Halsted Kloster, der er ejet af kammerherre, hofjægermester, greve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs, er også kendt for at være blandt landets bedste.

- Vi vil gerne bruge de nyeste dyrkningsteknikker såsom gradueret gødskning, præcisionslandbrug og lignende, fortæller Jytte Frijs, som de seneste år har haft ansvar for driften, efter at hendes mand er trappet ned.

- Vi har dog begge nået en alder, hvor vi gerne vil lave andet. Og vi venter på, om vores børnebørn vil fortsætte på et tidspunkt.

Erfaren rådgiver

Derfor kom Henrik Severin for godt to år siden ind i ledelsen af det store markbrug. Han er privat bedriftsrådgiver og medejer af Agrocom.dk og har erfaring fra knap 30 år som driftsleder på godserne Svenstrup & Giesegaard, Ravnholt og Lammehave.

- Vi ville gerne give vores landbrug et uvildigt eftersyn. Man bliver let, hvad jeg kalder »hjemmeblind« – mener ikke tingene kan gøres meget anderledes. Havde vi en passende maskinpark og var markdriften optimal? Det syntes vi, at Henrik Severin var den rette til at vurdere, siger Jytte Frijs.

Henrik Severin startede derfor i juli 2017 med en gennemgang af godsets landbrug for at se på muligheder for optimering.

- På Lolland er vi jo i området med sukkerroer, som har været det hvide guld i mange år. Afregningspriserne for sukkerroer er faldet drastisk, og roerne er stort set ikke bedre økonomisk end andre afgrøder, påpeger Henrik Severin og fastslår, at det i sig selv kalder på en tilpasning af omkostningerne.

- Vi fik, tilføjer han, derfor blandt andet udliciteret roetransporten til sukkerfabrikken og af korn til Danish Agro i Nakskov.

Indsatsområder

Der oplagres stort set ikke korn på Halsted Kloster – alt afleveres direkte i høst.

- Til den tidligere transport blev der brugt 600-700 timer om året. Nu kunne der undværes en traktor og en mand, der egentlig mest var en fortsættende høstmedhjælper, konstaterer Henrik Severin og understreger, at det ikke var et mål i sig selv at skære ned på mandskab og maskiner.

- Her bliver kørt time/sagsregistrering, og den enkelte medarbejder har ikke fået flere timer pr. år, fortæller han videre og oplyser, at det også var et indsatsområde at få drænet vandlidende arealer – hvilket var særlig synligt i det regnfulde 2017.

- Selv om det primært har været mere langtidsvirkende, strategiske tiltag, så klappede det hele allerede her første år.

Henrik Severin

- Skal der optimeres, skal man søge efter at få hver kvadratmeter i optimal drift. Det var faktisk ret store arealer, der tidligere endte med ikke at have afgrøder på grund af dårlig dræning, og som man blot kørte udenom.

- Dræning koster omkring 25.000 kroner pr. hektar. Men med de høje, lollandske jordpriser er det billige hektar, man kan få mere blot ved at dræne. Så der blev drænet for godt fire millioner kroner i 2017-2018.

Ny organisation

Markbrugets tre medarbejdere valgte i løbet af 2018 at skifte job, samtidig med en del udskiftning af markmaskinerne.

- Det var alle frivillige fratrædelser og med tilbud om efteruddannelseskurser, siger Jytte Frijs og fortsætter:

- Derfor kunne organisationen nystruktureres fra årsskiftet med en ny daglig driftsleder og med Henrik Severin som ansvarlig for det overordnede tilsyn og rådgivningsopgaver også i marken. Derudover blev der ansat en traktorfører og en elev, som gik til arbejdet med et friskt syn på opgaverne.

Henrik Severin lavede en maskinanalyse med traktortimebehov på baggrund af hans egen praktiske erfaring.

- En traktor blev skiftet ud, og en ny gødningsspreder med mulighed for mere gradueret gødning kom til. Derudover gik vi ned til én marksprøjte fremfor to sprøjter. Det grundlag viste sig at holde stik og gav ingen problemer i sæsonen.

- Selv om det primært har været mere langtidsvirkende, strategiske tiltag, så klappede det hele allerede her første år. Men det stiller også skrappere krav til at få alt gjort præcis til tiden, slutter Henrik Severin om optimeringen af Halsted Kloster.

Læs også