Lovforslag om tidsregistrering

Arbejdsgivere skal fra den 1. juli sørge for registrering af medarbejdernes arbejdstid.

Fra den 1. juli 2024 vil tidsregistrering blive en fast del af hverdagen for mange virksomheder i Danmark – også i landbruget.

Lovforslaget pålægger alle arbejdsgivere at sikre, at arbejdstiden for deres medarbejdere registreres objektivt, pålideligt og tilgængeligt for medarbejderne selv.

Lovforslaget er en direkte konsekvens af en EU-dom fra 2019, der har til formål at beskytte arbejdstagerne i medlemslandene mod overarbejde og sikre, at de gældende arbejdstidsregler overholdes.

- Man skal som arbejdsgiver derfor nu kunne dokumentere, hvordan og hvor meget medarbejderne arbejder, enten ved at registrere timerne løbende eller via faste vagtplaner, forklarer Henrik Søndergaard, der er ledelsesrådgiver i VKST.

Enkel implementering

Som virksomhedsejer har man frihed til at vælge, hvordan man vil registrere arbejdstiden, hvad enten det er digitalt eller analogt.

- Det giver landmændene fleksibilitet til at finde den metode, der passer bedst til den enkelte bedrift. For virksomheder med faste arbejdstidsskemaer, kræves der eksempelvis kun dokumentation for afvigelser fra de fastsatte skemaer, fortæller Henrik Søndergaard.

En central del af lovforslaget er reglerne om arbejdstid. Her forklarer VKST-rådgiveren, at medarbejdere ikke må arbejde mere end 48 timer om ugen i en fire-måneders referenceperiode.

- For landbrugsarbejde kan der dog være undtagelser over en 12-måneders periode, hvis der foreligger en overenskomstaftale. Loven kræver desuden, at medarbejderne har mindst ét ugentligt fridøgn og en daglig hvileperiode på mindst 11 timer, siger han.

Sikkerhed og rettigheder

Alle tidsregistreringer skal overholde gældende datasikkerhedsregler.

- Medarbejderne har ret til indsigt i deres egne data samt ret til berigtigelse og sletning af disse data, siger Henrik Søndergaard og forklarer, at medarbejderne derudover har ret til at bestemme, hvem der har adgang til deres data, og hvordan de behandles.

- Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne ikke arbejder mere end det tilladte, tilføjer rådgiveren.

Data vedrørende tidsregistrering skal opbevares i fem år og skal kunne fremlægges for relevante myndigheder ved forespørgsel.

Det er Arbejdstilsynet, der vil føre tilsyn med, at virksomhederne overholder de nye regler. Ved tilsynsbesøg vil Arbejdstilsynet kontrollere, om tidsregistreringsprocedurerne er korrekte, og om lovgivningen overholdes.

Læs også