Pas på svovlbrinte

Når man ”forstyrrer” gylle, der har stået stille længe, frigives der store mængder svovlbrinte. Svovlbrinte er en giftgas, og den kan medføre forgiftning – og i værste fald er den dødelig, advarer Arbejdstilsynet.

De fleste er klar over, at svovlbrinte er giftig. Alligevel sker der hvert år alvorlige ulykker, og i 2019 blev mindst seks personer forgiftet af svovlbrinte. Arbejdstilsynet advarer derfor om arbejde med gylle.

- Hvis man »forstyrrer« stillestående gylle for eksempel ved at røre rundt i den, skovle eller pumpe gyllen, så frigives der svovlbrinte. Svovlbrinte er meget ildelugtende, men hvad mange ikke ved er, at lugtesansen hurtigt bliver bedøvet selv ved forholdsvis lave koncentrationer af gassen. Og det er blandt andet i de tilfælde, der kan opstå farlige situationer, siger Ida Krarup, tilsynschef i Arbejdstilsynet.

Når gyllen har stået stille i anlæggene hele vinteren, er koncentrationen af svovlbrinte høj. Derfor er det vigtigt at tage alle forholdsregler, når højsæsonen for gylleudkørsel går i gang.

mip

Sådan undgår du ulykkerne

- Følg brugsanvisningen for gylleanlægget
- Sørg for, at der er skiltning ved gylleanlægget og gyllevognen
- Pas på, når du arbejder med gylle. Hold afstand og brug evt. friskluftforsynet åndedrætsværn
- Reparationsarbejde i og omkring et gylleanlæg er for professionelle
- Sørg for at alle ansatte er instrueret i, hvordan farlige situationer kan opstå, så de kan forebygges
- Brug svovlbrintedetektor sammen med grundig instruktion. Bemærk at en detektor ikke bør være eneste sikkerhedsforanstaltning
- Sørg for at alle ved, hvad de skal gøre, hvis det alligevel går galt
- Sørg for at udarbejde en kemisk risikovurdering for gyllen

Fakta

Ulykker med svovlbrinteforgiftning siden 2018:

- I 2018 var der en dødsulykke som følge af svovlbrinteforgiftning
- I foråret 2019 skete en ulykke, hvor fire personer mistede bevidstheden og flere blev forgiftet
- I sommeren 2019 blev to personer forgiftet

Kilde: Arbejdstilsynet

 

 

Læs også