Muligheden for omklassificering fra ATV til traktor ophører

ATV’ere (All Terain Vehicles) er 4-hjulede ’motorcykler’, som normalt registreres som person- eller varebiler. Hidtil har Færdselsstyrelsen tilladt, at ATV’ere i visse tilfælde kunne om-klassificeres til traktor. Denne mulighed ophører for nye ATV’ere, som hentes til Danmark fra 1. september 2017.

Det har hidtil været muligt at få om-klassificeret ATV-køretøjer (All Terrain Vehicle = »fire-hjulet motorcykel«) til traktor efter en konkret ansøgning til Færdselsstyrelsen.

Med virkning fra den 1. september 2017 ophører Færdselsstyrelsen med at udstede tilladelser til, at ATV-køretøjer om-klassificeres til traktor, dog undtaget køretøjer som nævnt nedenfor. Den eksisterende mulighed for om-klassificering af ATV til traktor fortsætter uændret frem til 1. september 2017.

ATV-køretøjer, som kan dokumenteres hjemtaget til lager eller solgt i bindende ordre af en dansk forhandler før den 1. september 2017, vil fortsat kunne om-klassificeres efter den 1. september 2017. Om-klassificering tillades af Færdselsstyrelsen på baggrund af en konkret ansøgning. Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for ATV-køretøjets mærke, model-betegnelse og stelnummer. Ansøgningen skal tillige vedlægges dokumentation for hjemtagelsestidspunktet eller ordretidspunktet.

Læs også