Sensorer korrigerer mejetærskerens indstilling

Med den nye S700-serie fra John Deere sendes mærkets maskiner yderligere i højteknologisk retning. Det er dog stadig lækkert for en pilot at sidde med i tærskerens nye kabine for at følge den næsten helt automatiske tærskeproces.

John Deere fremstiller endnu ikke smartphones, men har en fiks holder til den ved siden af det nye CommandPRO-joystick og touchskærmen, hvorfra føreren manøvrerer sin mejetærsker.

Kabinen bliver mere og mere det behagelige sted, hvor føreren kan sidde, mens John Deeres nyeste S700-serie og, efter producentens udsagn, verdens hidtil mest automatiserede mejetærsker, passer sit arbejde. Mejetærskerpiloten kan så bruge tiden til at ringe eller koordinere høstens logistik.

Det, der angiveligt bringer S700-serien det sidste stykke foran sine konkurrenter, er de nye sensorteknologier til for eksempel fugtighedsbestemmelse, kameraovervågning og ikke mindst en løbende kalibrering af maskinen dagen og høsten igennem.

 

Korrigerer indstillingen

Hvor tidligere teknologiers bestemmelse af udbyttet pr. hektar ofte havde en vis usikkerhed, og først afslørede sin troværdighed, når de første læs havde passeret en brovægt, vejer den nye John Deere-teknologi faktisk afgrøden.

Med det nye system til præcis bestemmelse af vægt og vægtfylde kan maskinen nu kalibrere sig selv ud fra skiftende høstforhold dagen igennem, efterhånden som afgrødens fugtighed eller andet ændrer sig.

Den omstændighed, at det teknisk set er vanskeligt at få en troværdig kontinuerlig måling ved at placere en mejetærskers korntank på vejeceller, har fået John Deere til at søge andre veje.

I stedet placeres tre ens sensorer i bunden af tanken på størrelse med en kogeplade på et elkomfur. Over de tre sensorer sidder udløbet fra kornelevatoren, og når kornet danner en kegle over sensorerne, måles dels vægten af materialet, og hvor højt materialet står. Forskellen i højden over de tre sensorer kan herefter bestemme mængde og vægt, der derefter indgår i den automatiske kalibrering af maskinen.

 

Øger kapaciteten

Active Yield, som John Deere kalder sit nye system, kan ved hjælp af en masse målinger og et gennemsnit af de seneste seks tankfulde, hvor usædvanlige påvirkninger såsom hård opbremsning, kørsel på stærk skråning og andet abnormt automatisk sorteres fra i den algoritme, der forestår beregningen.

Herefter korrigerer den automatiske kalibrering maskinens forprogrammerede indstillinger, og kan herefter finjustere rotorens omdrejningstal, broens indstilling, skumsoldets åbning, undersoldets åbning samt blæserens indstilling.

Alt sammen forhold, der øger kapaciteten på mejetærskeren yderligere fem procent i forhold til en ellers optimeret manuelt foretaget indstilling. I alt seks forskellige sensorer sender konstant informationer til Active Yield-systemet, Combine Adjustment (ICA2).

 

Brugervenlighed

John Deeres S-serie-rotormejetærskere blev første gang introduceret i 2008, og er siden tilført adskillige nyskabelser. Senest til sæsonen 2017 med automatisk hældningskorrektion på soldkassen og DynaFlo Plus justering af luften til soldene samt bæltemontering.

Med S-seriens fire nye 2018-modeller bringer John Deere sig i position med avanceret høstteknologi. ICA2 er en ny kommandocentral inde i den nye kabine med en ergonomisk og endnu mere brugervenligt Command Pro-joystick og touchskærm.

Skulle føreren have lyst til især at vende blikket mod skærebordets højre eller venstre side, mens gps’en styrer, at skærebordet tager fuldt skår, kan lædersædet drejes nogle grader til hver side.

Ifølge John Deeres produktchef Carsten Heftrig kan optimeringsteknologien ICA ifølge studier foretaget af universitetet i Göttingen i Tyskland generelt forbedre kapaciteten med i gennemsnit 20 procent.


Læs også