Så blev de paf

Fra øjeblikket, hvor WASDE rapporten blev offentliggjort i går, kunne momentet af overraskelse mærkes på priserne. Især på den amerikanske børs. Både hvede og majs falder solidt, og de europæiske børser følger godt med.

Den største overraskelse var en kombination af rekordavl i Rusland og meget små nedjusteringer i USA. Russerne sætter ny rekord for avl af hvede, ligesom de ventes at fastholde deres status som verdens største eksportør. 

I USA havde markedet regnet med en større nedjustering, men den udeblev. Samlet set stiger kornproduktionen derfor mere end forbruget. Hvede opjusteres, og majs nedjusteres noget mindre end først ventet. 

Få pris på hånden

Da de handlende blev taget 100 % på sengen, venter vi med at udsende salgssignal. Også fordi vi her til morgen kan se priserne på den amerikanske børs korrigere opad igen. 
Til gengæld vil vi gerne have nogle priser på hånden. For fortsætter de positive mel-dinger om avlen med at strømme ind, vil der komme yderligere nedjusteringer. 

Prisfaldet på børserne kan ramme de danske priser her fra morgenstunden. Men vi forventer egentlig, at de fleste foderstoffer vil holde priserne uændrede. 

Sælg til en husdyrproducent

Langt de fleste, der sælger til en foderstof, er godt og grundigt trætte af fradragene. I høståret udgør de omkring 10-15 DKK pr 100 kg. Derfor sælger et stigende antal landmænd mere foderkorn til naboen end til foderstoffen.

Husdyrproducenterne vil gerne købe - mange gange gerne direkte fra rod. Afreg-ningsmodellen er ofte, at kornsælger afregnes kilo for kilo dog reguleret for mængde. Mens køber får omkring den pris, som sælger kan opnå i foderstoffen. Jeg blev i går gjort opmærksom på, at man deler det, som sælger kan få, og køber skal give i foder-stoffen forskelligt. Og det er ganske rigtigt. 

Hvad afgør prisen?

Hvorvidt sælger får det samme som i foderstoffen, eller får en del af forskellen mel-lem købers og sælgers pris hos foderstoffen, afhænger af den lokale konkurrence. Bor man i et område med stort kornunderskud, får sælger nemmere en andel af forskel-len. Hvorimod man i et område med balance ikke kan opnå det. 

I langt de fleste handler mellem private, vi oplever, er sælgers pris hos foderstoffen også afregningsprisen. Bla fordi flere og flere kører kornet længere væk pga billigere transport. Øst for Storebælt ser vi priser, der ligger 5-7 DKK lavere end i Jylland. Bor man i Vestjylland, hvor prisen er 10 DKK højere, giver det som køber god mening at hente kornet øst for Storebælt. Derfor udlignes konkurrencen ofte i de lokalområder hvor der er kornunderskud. 

Det er altså konkurrencen og alternative muligheder, der afgør prisniveauet. Som kornsælger er man med en naboaftale altid sikker på at tjene de 10-15 DKK, som fradraget ellers ville være i foderstoffen. Så er er under alle omstændigheder fordele for både køber og sælger. 

Webinar om høst 2017 og spændende nøgletal

Hvis du gerne vil høre mere om høst 2017 og få seneste update på spændende nøgle-tal fra finansverdenen, går AgroMarkets nu i luften med deres første webinar. Link hertil offentliggøres på deres Facebook side - www.facebook.com/AnalyseRaad-givningStrategi/ - i løbet af weekenden. 

Læs også