Byggros-samarbejde giver jord under neglene

Med det nye joint venture selskab Vexti ApS vil Byggros og HM Entreprenør levere speciel vækstjord til anlægsbranchen og yde specifik rådgivning på området.

Specialkompetencerne hos de to virksomheder Byggros og HM Entreprenør bliver forenet i et nyt partnerskab, der kommer anlægsbranchen til gode. Satsningen går under navnet Vexti ApS, hvis fokus er speciel vækstjord og bedre vækstbetingelser for planter og træer. De to virksomheder har flere års forskelligartede erfaringer på området, hvilket Vextis kunder kan drage stor nytte af.

- Byggros har de seneste 10 år arbejdet intensivt med LAR-relaterede løsninger, taghaver og grønne tage. Det har bl.a. resulteret i en egenproduktion af Sedummåtter og –bakker. Senest har vi præsenteret BGreen-it-konceptet, som også omfatter grønne vægge, fortæller Anders Kjeld, adm. direktør hos Byggros.

Med 45 års erfaring inden for bl.a. jordarbejde, byggemodning og belægning er HM Entreprenør det perfekte match til Byggros.

- Foreningen af vores meget forskelligartede kompetencer giver helt nye muligheder fremadrettet, og vi kan lære meget af hinanden. Hos HM Entreprenør har vi mange års erfaring med håndtering af jord og egne grusgrave. Desuden kan vi lave specialblandinger, og vi har mulighed for at løse logistikken, som følger med. Sammen med Byggros glæder vi os meget til at byde Vextis’ nye kunder velkommen, siger Michael Mortensen, indehaver af HM Entreprenør.

Jord er ikke bare jord

Hos Byggros fortæller erfaringerne med egenproduktionen af grønne løsninger, at det kræver viden og rådgivning at bruge den rette type jord.

- Vi har lært, at jord ikke bare er jord. Når vi ser fagligt på et så væsentligt element som jord, er tankegangen stadig, at vi bruger det, vi har liggende. Faktum er bare, at det langt fra altid er en optimal løsning. Der kan opnås langt bedre vækstbetingelser for planter og træer, hvis man benytter de rette jordtyper i kombination med andre materialer, siger Anders Kjeld.

Med tiden er kravene til den vækstjord, som benyttes i bymæssig sammenhæng, blevet strammet. Det er disse krav og rådgivningen omkring dem, som etableringen af Vexti tager udgangspunkt i.

- Levering af vækstjord kræver, at der kan gives specifik rådgivning, og at der kan justeres på jordblandingerne efter behov. Det kan vi nu med Vexti. Vi synes, det giver god mening at samle konkret rådgivning under én hat, slutter Anders Kjeld.

Læs også