Farvel til nettet

Efter en forsøgsperiode har Fynsværket nu permanent tilladt halmtransporter uden net.

I et samarbejde mellem Færdselsgruppen, Danske Halmleverandører og Fynsværket er det efter en forsøgsperiode nu lykkedes at undgå kravet om, at halmlæs skal være dækket af net under transport til Fynsværket.
Kraftvarmeværket Fynsværket blev med virkning fra 1. januar 2015 af den statsejede svenske energikoncern, Vattenfall, solgt til det primært kommunalt ejede selskab, Fjernvarme Fyn, som forsyner omkring 80.000 boliger, industrivirksomheder og institutioner med varme. Fynsværket leverer i dag omkring 85 procent af Fjernvarme Fyns samlede varmebehov.
Ved at frafalde kravet om, at halmlæs skal være overdækket med net, undgås først og fremmest farlige situationer ved pålægning og aftagning af net. Samtidig spares der tid og omkostninger. Målet er nu, at andre halmfyrede værker følger efter Fynsværket og fraviger kravet om net.
- Her hos Fjernvarme Fyn er alle glade for, at der ikke længere er krav om net på halmlæssene, siger Henrik Olsen, der er halmansvarlig hos Fjernvarme Fyn.
- Erfaringerne med halmtransport uden net er generelt gode. Kun en enkelt har klaget over lidt halmspild, og vi håber, at den positive stemning fortsætter.
Også blandt de virksomheder, som transporterer halm til Fynsværket, er der stor tilfredshed med, at der ikke længere er krav om, at halmlæssene skal være overdækket med net.

Klog beslutning

- Det er en klog beslutning, at vi ikke længere behøver at bøvle med at lægge net over halmlæssene – og tage nettene af igen inden aflæsningen i Fynsværkets Blok 8. Det er medvirkende til at mindske risikoen for ulykker, når man i al slags vejr slipper for at skulle op på læssene for at brede nettet ud.
Det siger vognmand, landmand og maskinstationsejer Anders Pedersen, AP Transport i Moderup ved Søndersø, som LandbrugFyn fik en snak med ved Fynsværkets Port 4 i forbindelse med udkørslen efter aflæsning af halmen og den efterfølgende rengøring af lastbilen.
Anders Pedersen er godt kendt med halmbranchen, idet han dels kører både egen og andres halm til Fynsværket – og desuden i en del år har arbejdet sammen med Danske Halmleverandørers formand, Hans Stougaard, Flemløse, hvis virksomhed blandt meget andet også transporterer halm til Fyns-
værket.

Læs også