L&F maner til besindighed efter lukning af vandværk

Dalumværket i Odense bliver nu taget ud af drift, da der er fundet et nedbrydningsprodukt af pesticidet Chloridazon i vandet. Sundhedsrisikoen er minimal, lyder det fra L&F.

Efter fund af pesticider (desphenyl-chloridazon) over grænseværdien er Dalum-værket nær Odense lukket. Der er dog tale om et gammelt ukrudtsmiddel, som ikke har været tilladt i Danmark i over 20 år, men som tidligere har været anvendt i produktionen af roer og løg, oplyser Landbrug & Fødevarer.

Niels Peter Nørring, områdedirektør for Miljø, Energi og EU i Landbrug & Fødevarer understreger, at sundhedsrisikoen er minimal.

- Vi skal naturligvis have rent drikkevand i Danmark i dag såvel som i fremtiden. Derfor er vi også meget tilfredse med, at vi i dag har en helt anden viden og lovgivning på pesticidområdet, end vi havde for tyve år siden.

- Miljøstyrelsen har i dag en ekstrem skrap godkendelsesprocedure, der skal sikre, at vi ikke fremadrettet finder pesticider i grundvandet. Og lad mig understrege, at et fund af et gammelt udfaset middel ikke siger noget om risikoen med de midler, vi bruger i dag, siger han i en pressemeddelelse.

Grænseværdien for desphenyl-chloridazon er 0,1 mikrogram per liter, og den sundhedsmæssige grænseværdi er 240 mikrogram per liter. Der skal derfor indtages betydelige mængder, før det er sundhedsskadeligt for forbrugerne. Tidligere beregninger viser ifølge L&F,, at en voksen person på 60 kg skal drikke hele 500 liter vand om dagen, før der er tale om en reel sundhedsrisiko.

Det er endnu uvist, om der er tale om en punktkildeforurening fra eksempelvis en vaskeplads, eller om der er tale om fladebelastning, altså sprøjtning på marken, som så i givet fald skulle være foretaget for mere end tyve år siden.

Pesticider bliver i dag testet på markniveau i varslingssystemet for udvaskning af pesticider (VAP-markerne), hvor pesticider ikke må udvaskes fra rodzonen over grænseværdien. Desuden er der indført 25 meters beskyttelseszoner omkring vandboringer for netop at mindske risikoen for forurening af drikkevandet.

Landbrug & Fødevarer oplyser man følger sagens udvikling nøje.

Læs også