bannerPos

Måger kan være et dyrt bekendtskab

04-09-2017 08:00
Firmaet Animal Control har udviklet løsninger, som kan bidrage til at reducere antallet af måger på minkfarme.

Fagfolk mener, at fritlevende fugle og pattedyr – og mennesker – kan være smittespredere af den frygtede sygdom, plasmacytose, som kan ramme mink.
- Sølvmåger opsøger i stort antal minkfarme, hvor de kan udgøre en smitterisiko og i værste fald være årsag til, at minkavleren dels påføres store økonomiske tab og dels mister mange års avlsarbejde på grund af smitsomme sygdomme, som via fugle kan transporteres mellem minkfarmene, siger Mogens Rosengaard, stifter og indehaver af firmaet Animal Control, som har hovedafdeling i Middelfart og samarbejdspartnere i Vejle, Horsens og Aarhus.
Animal Control har udviklet koncepter til at imødegå gener og skader forårsaget af fritlevende fugle og pattedyr. Blandt andet løsninger, hvor højttalere kan udsende forskellige stimuli, hvilket har vist sig effektivt til at reducere antallet af måger på minkfarme.

Tilpassede løsninger

I 17 år har virksomheden udviklet og produceret produkter og koncepter, for at komme mågeproblematikken til livs.
- Med hensyn til minkfarme har det vist sig, at mågerne især kommer ind, når minkene bliver fodret, fortæller Mogens Rosengaard. I den forbindelse har vi udviklet en fjernbetjening, som monteres på fodervognen, og som man kan aktivere, når man ser mågerne. Det ser nogle af vore kunder en fordel ved, fremfor at investere i sensorer.
- I det hele taget er vores vildtcontrollere målrettet til den enkelte dyreart, som skal skræmmes væk. Kan vi for eksempel jage mågernes første »spejdere« væk, så kommer den store flok som regel ikke. Systemerne bruges også til at holde hjortevildt væk fra landbrugsafgrøder, for eksempel korn-, frø- og kartoffelmarker, hvor de kan gøre stor skade. Og med hensyn til jagt kan udstyret også bruges til at registrere om – og hvornår – der er dyr i område

Fra i dag vælger Halsted Kloster at bortforpagte sit markbrug

Beslutningen om bortforpagtning efter et af godsets bedste år bygger på en række praktiske og personlige vurderinger.

Markbruget på Halsted Kloster trimmet og optimeret på godt to år

Bedriftsrådgiver Henrik Severin gennemgik som udefra kommende og uvildig rådgiver det 900 hektar store landbrug, herunder dets maskinkapacitet og organisation. Det gav bonus i 2019.

Bioenergi er landbrugets bidrag til den grønne omstilling

Bioenergi er landbrugets bidrag til den grønne omstilling
Side 1 af 1714 (34272 artikler)Prev1234567171217131714Next