Ordførere: Landmænd bør kunne forsvare husdyr mod ulve

I Vildtforvaltningsplan for ulv har Justitsministeriet givet et svar på muligheden for straffrit at skyde ulven i nødværge, hvis den angriber mennesker, men ikke hvis den angriber dyr. Det vil L&F, Dansk Folkeparti og Venstre gerne ændre. Socialdemokratiet har bedt Esben Lunde Larsen afsøge behovet

Den nuværende Vildtforvaltningsplan for ulv skal revideres senest i 2019, og tages op på næste ulve-møde i slutningen af september. I den står der ikke noget om lovligt nødværge i forhold til ulve-angreb på husdyr.

Det vil Landbrug & Fødevarer(L&F) lave om på, og fremsætter derfor overfor ulve-arbejdsgruppen i Vildtforvaltningsrådet (rådgivende organ for ministeriet, red.) ønske om at kunne forsvare husdyr mod ulve-angreb:

- Vi har hele tiden ment, at der er behov for en konkret nødværge-paragraf i planen, nu hvor vi har set i hvert fald ét kuld hvalpe, og samtidig oplever vi en stigende bekymring hos landmændene især i forhold til deres kreaturer. Så derfor mener vi, at der skal være bedre mulighed for at skyde ulven, hvis man ser den tæt på ens dyr, udtalte viceformand i L&F og organisationens repræsentant i ulve-gruppen, Lars Hvidtfeldt, til fredagens udgave af Effektivt Landbrug.

Læs mere: Carsten Bach: Vi afventer Vildtforvaltningsrådets svar

Positive partier

Nødværge hører imidlertid under straffelovens paragraf 13, derfor har Effektivt Landbrug hørt de tre største partier i Folketinget, om de vil bakke op om sådan et forslag. Hos landets næststørste parti, Dansk Folkeparti, er dyrevelfærdsordfører Karina Due positiv over for forslaget. Hun mener, at dyrevelfærd ikke kun bør gælde for ulven i sig selv, men også for husdyr, hvis de bliver angrebet af rovdyret:

- Det er vi positive overfor. Vi er et parti, som sætter dyrevelfærd højt, og vi er heller ikke imod, at ulven skal være i Danmark. Men hvis den vil prøve på at angribe mennesker eller dyr, så er det helt logisk for os, at man skal have lov til at forsvare sig og eventuelt skyde den. Det må være sådan, at går den til angreb på landmandens dyr og virker truende, så må det være lovligt at skyde den, siger Karina Due.

Samme ordlyd kommer fra Venstres miljø- og fødevareordfører, Erling Bonnesen:

- Vores holdning er, at det vil være fornuftigt lovligt at kunne skyde ulven i nødværge, hvis den angriber husdyr. Lige nu ser vi flere og flere tilfælde, hvor ulve har angrebet husdyr, og nu hvor vi har set ulvehvalpe, så kan man hurtigt se et scenarie med flere angreb på husdyr for sig. Der er selvfølgelig indhegning og andre foranstaltninger, men det vil formentlig ikke kunne klare situationen. Landmænd skal kunne beskytte deres husdyr, så forslaget er en god ide.

Læs mere: L&F ulve-opruster

Spørgsmål til minister

Hos Socialdemokratiets Simon Kollerup, miljø- og fødevareordfører, lyder svaret, at partiet vil afsøge mulighederne i lovgivningen først. Derfor har han stillet spørgsmålet videre til miljø- fødevareministeren og bedt om en afklaring af problemets omfang, samt om det i så fald kan falde under nødværgeparagraffen at skyde en ulv, der angriber husdyr.

- Det er stadig nyt, at vi har fået ulvene tilbage i Danmark. Derfor skal vi også løbende have øje for, om vores lovgivning i tilstrækkelig grad tager højde for de nye dyr i naturen. Derfor har jeg i dag (fredag, red.) bedt ministeren redegøre for, om der er brug for at justere på lovgivningen, og hvilke muligheder vi i så fald har inden for EU’s regler, siger Simon Kollerup til Effektivt Landbrug.

Vildtforvaltningsrådet har møde i ulve-arbejdsgruppen sidst i september. Udover L&F’s ønsker til en ny forvaltningsplan for ulv, har miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, med opbakning fra blå blok samt Dansk Folkeparti bedt rådet om at afsøge, hvad der er op og ned i lovgivningen i forhold til at regulere ulven.

Effektivt Landbrug følger op på sagen, når mødet har været afholdt.

*Artiklen er en opfølgning på flere artikler fra fredagens Effektivt Landbrug om ulve-debatten i Danmark. 

Læs også