Mere frø på de fynske marker

Bedre markedsforhold har givet plads til udvidelse hos såvel eksisterende som enkelte nye avlere, blev det oplyst ved de to fynske avlermøder hos DLF.

For andet år i træk oplevede frøavlerne i sommer en besværlig høst. Det blev afspejlet i de udbytter, som blev præsenteret ved DLF’s to avlermøder i den forgangne uge på henholdsvis Hotel Nyborg Strand og Humble Hotel.

Imidlertid er de lidt lavere udbytter, ikke alene her i regionen men i hele landet og på europæisk plan, godt for markedsforholdene, idet lagrene af græsfrø er skrumpet ind i de seneste år.

Derfor har DLF både kunnet udbetale en god àconto afregning her i december for årets høst til frøkoncernens godt 2.200 frøavlere, og samtidig har der kunne lægges flere arealer ud med frøgræs til de kommende sæsoner.

- Der er rigtig stor interesse for at udvide sit frøareal, her hvor der fortsat er et stort spænd i forhold til kornpriserne. Derfor er det glædeligt, at vi har kunnet imødekomme ønsker fra både nuværende men også enkelte nye avlere, påpeger avlschef Erling Christoffersen, DLF i Højme.

Han nævner, at der allerede i foråret blev lagt mere rødsvingel, som er den største frøart på Fyn og Langeland, ud i vårbyg. Det er så klar til høst 2018 og som 2. års afgrøde året efter.

- I de andre større afgrøder, alm. rajgræs, strandsvingel og hundegræs, har vi udlagt mere til høst 2018 end i de foregående år. Og vi forventer at kunne bibeholde nogenlunde samme areal i 2019, som vi har i 2018.

Læs mere fra møderne, der havde samlet 150 deltagere i Nyborg og 50 i Humble, i uges LandbrugFyn.

Læs også