Generalforsamling afholdt i Dansk Limousine Forening

Dansk Limousine Forening trak lørdag den 22. april ca. 95 deltagere til den årlige generalforsamling, som denne gang blev afholdt i Klejtrup ved Hobro.

De fremmødte medlemmer lyttede interesseret til beretninger fra bestyrelse og udvalg og medvirkede derefter til en god og konstruktiv debat. Dagen sluttede med besætningsbesøg på Tjele Gods, der har en af landets største limousinebesætninger.

Beretninger om årets gang

Formand, Søren Grunnet, avlsudvalgsformand Lene Black Sinkjær og formand for PR- og aktivitetsudvalget, Susanne Brandt aflagde hver især beretninger for det forgangne år, mens regnskabet for 2016 blev gennemgået af sekretær Jørgen Skov Nielsen.

Dansk Limousine Forening er udfordret økonomisk på grund af et faldende sædsalg og på grund af store omkostninger i forbindelse med individafprøvningen på Aalestrup Avlsstation. Foreningen kom ud af 2016 med et underskud på 80.062 kroner.

Nyvalg til bestyrelsen

Lene Black Sinkjær, Spjald og Jan P. Jensen, Gjern blev begge nyvalgt til bestyrelsen. Lene Black Sinkjær har sammen med sin mand en limousinebesætning med 15 moderdyr, mens Jan P Jensen har en limousinebesætning med 20 moderdyr.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Søren Grunnet, Billund – genvalgt. Susanne Brandt, Vojens – ikke på valg. Jens Thaysen, Østbirk – ikke på valg.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Søren Grunnet som formand og Jens Thaysen som næstformand.

Valg til udvalgene

Freddie L. Christiansen, Randers og Lars Østergaard, Dybvad blev nyvalgt til avlsudvalget.
Carsten Toft, Nykøbing M. blev nyvalgt til PR- og aktivitetsudvalget.

Bedste individafprøvede limousinetyr

Vandrepokalen til avleren af den bedst afprøvede tyr i den forgangne periode tilfaldt Karsten Laursen, Juelsminde for tyren Damgaard King, der er udtaget til ungtyr.

Læs også