L&F: Der er også plads til landbruget i fremtidens Danmark

Der afholdes idag konference om Teknologirådets rapport om ”Prioritering af Danmarks areal i fremtiden” og resultaterne antyder at Danmark også i fremtiden vil være et landbrugsland.

Selvom der bliver større kamp om de danske arealer i fremtiden, ser det heldigvis ud til, at Danmark også er et landbrugsland om 33 år. 

Det er nogle af resultaterne fra projektet ”Prioritering af Danmarks areal i fremtiden”, som Teknologirådet i samarbejde med Aalborg Universitet i dag afslutter på en konference. 

Landbrug & Fødevarer har siddet med i styregruppen de sidste 2 ½ år, og her har fokus været at kigge på, hvordan det danske areal skal udnyttes bedst muligt. Fordi som det ser ud lige nu er der ønsker og udviklingstendenser til at dække 130-140 pct. af det danske areal i 2050. 

I dag dækker landbruget 61 pct. af det danske areal, men i fremtiden vil der være bud efter arealerne til andre formål, herunder byudvikling, veje, skove, natur m.m. 

Det glæder derfor Landbrug & Fødevarer, at selvom der også fremover er bud efter landbrugsjord til andre formål end landbrug, vil landbruget stadig være et væsentligt erhverv, der stadig dækker over halvdelen af Danmark om 33 år.

- Det er positivt, at landmændene også i fremtiden vil have en vigtig rolle som arealforvaltere i Danmark, siger Lars Hvidtfeldt, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

I projektet har man også spurgt et repræsentativt udsnit af danskerne ved et borgermøde, om deres holdning til netop fordelingen af det danske areal, og her kan Landbrug & Fødevarer glæde sig over, at danskerne også prioriterer landbruget rigtig højt. 

Mulighed for synergier og multifunktionalitet

I Landbrug & Fødevarer ser man positivt på muligheden for synergier og multifunktionalitet, som kan være med til at lette trykket på anvendelsen af det danske areal.

 

  • Det kan for eksempel være, at landmænd som redskab i klimatilpasningen mod kompensation kan stille arealer til rådighed for oversvømmelser frem for at købstæderne sættes under vand, uddyber Lars Hvidtfeldt.

Han påpeger dog, at der er brug for en opfølgning i forhold til, hvordan man udfører det i praksis.

 

Derudover glæder Landbrug & Fødevarer sig over, at der ikke kun lægges op til at flytte eller ændre landbrugsproduktionen af hensyn til naturen, men at man også vil kigge på at flytte naturen af hensyn til at sikre landbrugsproduktionen – og altså åbne op for at bruge erstatningsnatur.

Læs også