Maskinstation opruster med nyt grej og 17 mand

Halsted Maskinstation vandt licitationen på transport af sukkerroer på det vestligste Lolland.

Kristoffer Rasmussen og hans far, Axel P. Rasmussen, har arbejdet med optagning af sukkerroer på Vestlolland i de seneste 13 år.

- Vi er nu oppe på at optage godt 2.000 hektar med vores tre sukkerroeoptagere og udstyr til at læsse og kuledække roerne, fortæller Kristoffer Rasmussen.

Han har på det seneste imidlertid konstateret, at Nordic Sugar har ønsket at overtage koordineringen af transporten af de mange læs sukkerroer i de få hektiske uger i roekampagnen sidst på året.

- I det spil kunne jeg godt forudse, at en gren af vores aktivitet omkring læsning med vores to læssemaskiner af sukkerroer kunne blive overflødigt, siger Kristoffer Rasmussen og fortsætter:

- Sukkerroedyrkernes transport af roer vil på sigt mere eller mindre frivilligt ryge over på vognmænd. Jeg kunne så tage kontakt til den vognmand, som vandt licitationen her i området og tilbyde at læsse roerne. Jeg fornemmede dog ikke rigtig samarbejdsvilje. 

Overvejede situationen

Kristoffer Rasmussen satte sig derfor ned en aften, overvejede situationen og fik en nye idé. Han kunne opruste til at køre sukkerroerne og blive vognmand.

- Jeg fik licitationsmaterialet fra sukkerfabrikken og brugte nogle dage på at regne økonomien igennem. Og fik udarbejdet et tilbud, fortæller han.

Der skulle indkøbes en del nyt grej – blandt andet tre lastbiler, og ansættes en del folk. Men grejet skulle også gerne kunne udnyttes uden for de få måneders roekampagne.

- Overordnet kunne det være fantastisk at få hele forretningen fra roesåningen til levering. Især nu da alle roer skal optages til bunke, er det muligt at udnytte roeoptagerne mere og komme over et større areal, fortæller han og tilføjer:

- Jeg bød ind med mit tilbud på licitationen, som jeg nu håber kan holde. Sukkerfabrikken havde selv meldt en pris ud til selvkørende landmænd, som jeg kunne holde mig til. 

Stort spring opad

Det lykkedes at vinde licitationen, og Kristoffer Rasmussen gik straks i gang med at skaffe vognmandstilladelse, oprette vognmandsselskab og fik indkøbt lastbiler. Bestilling på roekørslen kommer fremover fra sukkerfabrikken, og Kristoffer Rasmussen skal så selv planlægge sin rute.

For at give en mere fleksibel overgang til sukkerfabrikkens overtagelse af roetransporten, har roedyrkerne tidligere skulle tilkendegive om de ønskede at være selvkørere eller overdrage til vognmand den 1. november.

- På sigt kan dyrkerne i det område, som jeg har fået licitation på, gå over til kun at bruge vognmand og derved beholde mig til læsning og eventuelt optagning, fortæller Kristoffer Rasmussen.

Han lægger ikke skjul på, at beslutningen og investeringen er et stort spring for Halsted Maskinstation, som i princippet kun er Kristoffer Rasmussen og hans far. 

Lastbiler og uddannelse

- Flere har spurgt, om det virkelig kan betale sig at investere i tre lastbiler, grej, uddannelse og ansættelse af folk for de få ugers kørsel.

- Men bilerne skulle gerne køre i 2-holds skift 16 timer i døgnet. Det alene svarer til normal kørsel i syv måneder. Med lidt ekstra kørsel i høst, kommer det imidlertid hurtigt op på noget, der ligner 10 måneders kørsel årligt, forklarer han og oplyser, at der skal ansættes flere folk.

- Vi skal alene have syv chauffører til den 2-holds kørsel med bilerne. Dertil fire mand til læssemaskinerne, fire mand til roeoptagerne og to mand til at køre kuledækkere – i alt 17 medarbejdere i kampagnen.

- Heldigvis har flere dyrkere tilkendegivet, at de får en ledig mand, når de ikke selv skal køre roerne mere. Og jeg har gode meldinger fra større gårde, at de har en mand ledig i den periode, slutter Kristoffer Rasmussen, som netop er startet på vognmandskursus.

Læs også