Flere arbejder med fødevarer

Trekantområdets fødevareerhverv er generelt kommet styrket ud af krisen og har i dag 26.000 beskæftigede og en omsætning på 76 mia. kr.

Dansk fødevareerhverv har de senere år været præget af tilbagegang i beskæftigelsen, men efter 2011 har beskæftigelsen på landsplan stabiliseret sig. Trekantområdet har imidlertid klaret sig væsentligt bedre end landsgennemsnittet og nærmer sig nu beskæftigelsesniveauet fra jubelåret 2008.

Sådan lyder det fra Region Syddanmark på baggrund af en analyse udarbejdet af fødevareerhvervet i Syddanmark med særligt fokus på Trekantområdet.

I 2014 nåede beskæftigelsen op på 26.000 personer i Trekantområdets 3700 fødevarevirksomheder. Tilsammen skabte virksomhederne en omsætning på 76 mia. kr., hvoraf de 16 mia. kr. kom fra eksport.

- Fødevareområdet er et af de erhverv, der beskæftiger allerflest mennesker i Region Syddanmark. Derfor er det ekstra vigtigt, at Trekantområdet har formået at fastholde og udbygge sin styrkeposition, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der tillige er formand for Syddansk Vækstforum, i en pressemeddelelse.

Udviklingen i produktivitet og eksport ligger i Trekantområdet også over udviklingen både nationalt og i Syddanmark og Midtjylland, der er de to regioner med flest arbejdspladser inden for fødevareerhvervet.

Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling, mener, at Trekantområdets aktuelle styrke skal findes i en målrettet specialisering inden for erhvervet.

- Den globale konkurrence inden for salg af fødevarer er hård. Når Trekantområdet skiller sig positivt ud, tror jeg, at det hænger sammen med, at antallet af beskæftigede med en universitetsuddannelse er vokset med over 10 procent, siden krisen satte ind i 2008. En stærk specialisering og medfølgende høj produktivitet er en forudsætning for, at vi kan blive ved med at producere fødevarer til verdensmarkedet i Danmark, siger udvalgsformanden.

Analysen viser, at der udover store virksomheder som Carlsberg, Arla, Dan Cake og Danish Crown også findes en række højtspecialiserede virksomheder inden for nichemarkeder i vækst som eksempelvis SFK Leblanc, der laver produktionsudstyr, eller Graintec, der projekterer, designer og installerer anlæg til produktion af fiskefoder.

Læs også