Muligheder for dyrkning af økologisk maltbyg

14. juni holdes ØKO hotspot-møde ved Snertinge, hvor Agrovi og Daka har etableret en række forsøgsparceller.

En af de store udfordringer i økologisk landbrug er at styre næringsstoftildelingen til afgrøderne, så der sikres maksimalt udbytte uden at det går ud over kvaliteten – for eksempel når der kommer lejesæd.

- Særlig kvælstoftildeling til økologisk maltbyg kan være en svær kunst at ramme, så der opnås den bedste kvalitet, påpeger Camilla Beck Nielsen, planteavlskonsulent i Agrovi.

Inden for det seneste år har Daka Danmark lanceret gødningsserien Øgro, certificeret med EU-blomsten, som svarer til det danske Svanemærke og godkendt til brug i økologisk jordbrugsproduktion. 

Et nyt værktøj

I et samarbejde mellem Agrovi og Daka er der blevet etableret en række forsøgsparceller hos landbruger Aage Lohmann ved Snertinge i Nordvestsjælland.

- Forsøget skal give viden og praktiske erfaringer med Øgro-produkternes anvendelsesmuligheder i det økologiske sædskifte og give mere evidens til Øgros virkning på kvalitet og sikre høstudbytter og anvendelse i praksis, forklarer Camilla Beck Nielsen og tilføjer:

- Øgro som en organisk næringsstofkilde og jordforbedringsmiddel skal ses som et nyt værktøj til at flytte næringsstofferne rundt i sædskiftet, der kan muliggøre at flere afgrøder kan introduceres i den økologiske dyrkning.

Onsdag den 14. juni klokken 16.30 holder Agrovi et ØKO hotspot-møde på forsøgslokationen, hvor det ved selvsyn bliver muligt at vurdere virkningen af Øgro i en række vårbygparceller med forskellig næringsstoftildeling sammenlignet med parceller tildelt svinegylle.

Læs også