Mælkeprisen uændret

Arlas acontopris for konventionel mælk og økologisk mælk vil være uændret på alle markeder i juni måned.

Dermed er acontoprisen for konventionel mælk 249,4 øre og for økomælk 343,6 øre.

Acontoprisen for mælk produceret på basis af non-GM foder bliver 256,9 øre.

Den internationale mælkeproduktion stiger fortsat, og mængderne forventes at være på 2016-niveau ved udgangen af året. Priserne på fløde stiger, hvilket også har positiv indflydelse på prisen på ost, skønt øvrige markeder forbliver stabile. Den økologiske mælkeproduktion i Centraleuropa stiger, og markedet for økologiske produkter er fortsat stabilt.

Volatilitet på markedet gør det sværere at forudse markedstendenserne, men udsigten for de kommende måneder er stabil.

Fakta

  • For konventionel mælk er fedtværdien 27,88 kroner pr. kilo, og proteinværdien er 39,04 kroner pr. kilo.
  • For økologisk mælk fedtværdien 37,99 kroner pr. kilo, og proteinværdien er 53,18 kroner pr. kilo.
  • Forventet efterbetaling og rente for 2017 er 7,6 øre, og forventet konsolidering er 11,3 øre.
  • Tillæg for non-GM foder er 1 eurocent (7,5 øre) – dette kommer i anvendelse i takt med at andelshavere på de enkelte markeder inviteres til at indgå kontrakt om mælk baseret på non-GM foder. I Danmark er der åbnet for at tegne kontrakter.
  • Arlaprisen er 277,4 øre pr. kilo konventionel mælk og 364,1 øre pr. kilo økologisk mælk.

Læs også